Skräddarsy Freshdesk att passa din verksamhet

Ange anpassade tjänstenivåavtal (SLA) så att flera regioner, produkter och affärsenheter kan prioritera och leverera med lämpliga deadlines för varje krav.

Set Custom SLAs

Krångelfri tidshantering över regioner

Skapa och tilldela anpassade öppettider åt olika agenter och grupper och visa ärenden och andra egenskaper i agentens lokaltid.

Multiple business hours

Visa din uppskattning för lojala kunder

Spara tid på att skapa ärenden genom att skapa mallar med rätt formulärfält för olika typer av problem och fyll i dem i förväg med grundläggande information.

SLA Reminders

Hantera förväntningar

Prioritera ärenden

Ange hög prioritet åt ärenden som behöver omedelbar uppmärksamhet eller konfigurera regler för automatisk ärendetilldelning.

Övervaka viktiga ärenden

Lägg till dig själv eller någon annan agent som betraktare av ett ärende för att hålla dig informerad om frågans framsteg och aktiviteter.

Håll kunderna informerade

Ange anpassade statusar att visa kunderna och hålla dem informerade om det arbete som görs för att lösa problemet.