Alla funktioner Ärendehantering

PRODUKTIVA HANDLÄGGARE

Freshdesk är utformat för att kunna öka handläggarnas produktivitet och låta dem svara kunderna så snabbt som möjligt. Handläggarna kan enkelt se alla ärenden och samarbeta för att effektivt kunna hantera kundfrågor.

Vi gör ärendehanteringen enklare!

Kundfrågor från alla kanaler kan konverteras till ärenden i Freshdesk. På så sätt faller inga kunder mellan stolarna.

Helpdesk Ticketing System

Team-inkorg

Till skillnad från e-post har vårt system för ärendehantering utformats för teamsamarbeten och produktivitet. Det innebär att du kan göra mycket mer än att skicka svar. Du kan även prioritera alla ärenden baserat på nyckelord och tilldela frågor till specifika handläggare eller grupper så att alla vet precis vilka ärenden de ansvarar för. Därtill kan du filtrera ärenden baserat på specifika egenskaper, så att de viktigaste ärendena får den uppmärksamhet de behöver.

Förhindra konflikter

Se vilka andra som granskar eller svarar på ett ärende.

Skicka standardsvar

Spara svar på vanliga frågor och återanvänd dem.

Få smarta notiser

Få notiser om ärendeuppdateringar inom systemet.

Anpassade vyer för ärenden

Välj vilka ärenden du vill se först.

Slå samman ärenden

Slå samman ärenden som rör samma frågor.

Använd aktivitetsloggen

Se all aktivitet på ett ärende som en handläggare eller systemet utför.

Samarbete för ärendehantering

Hjälp dina team att effektivt samarbeta för att erbjuda bättre supportupplevelser.

 • Dela ägarskap av ärenden utan att tappa insynen. Rådfråga kollegor och diskutera ämnet direkt i ärendet, så att alla kan se sammanhanget.
 • Dela upp ärenden med flera uppgifter i underordnade ärenden, så att olika team kan arbeta parallellt med dem.
 • Länka och håll ett öga på ärenden som rör liknande ämnen. Skicka massuppdateringar till kunder på ett kick.

SLA-hantering

Med ett servicenivåavtal (SLA) i Freshdesk kan du ange mätetal för prestanda som kan hanteras och optimeras över tid. Använd SLA för att sätta förväntningar för svarstiden till kunderna och mät huruvida dina handläggare uppnår målen.

 • Skapa regler för när varje ärende ska hanteras och lösas, så att dina handläggare vet vilka deadlines som gäller.
 • Fördela om arbetsbördan eller lägg till fler personer i teamet baserat på uppfyllelse av SLA.
 • Skapa automatiska påminnelser för handläggare samt eskalering till chefer när SLA-mål inte uppfylls.
SLA for Ticketing Software

AI-driven ärendehantering

Med Freddy AI integrerat i din ärendehantering slipper du vardagens repetitiva uppgifter och sparar tid för dina handläggare.

 • Den föreslår automatiskt ärendefält för att kategorisera, prioritera och tilldela inkommande ärenden.
 • Låt Freddy rekommendera bäst lösningar för dina handläggare, för snabbare svar till kunderna.
 • Förhindra att ärenden öppnas igen när en kund svarar för att tacka för hjälpen.
 

Ärendehantering för service ute på fältet

Skapa serviceärenden för kundfrågor som kräver besök ute hos kunden.

 • Tilldela till rätt personal eller servicegrupp i fältet baserat på problemtyp, plats, kunskaper som krävs och mer.
 • Fältpersonalen kan se sina serviceärenden via Freshdesk-appen för iOS och Android.
 • Uppdateringar från fältpersonal integreras helt i Freshdesks ärendehantering, så att innepersonal och fältet tillsammans kan leverera en fantastisk kundupplevelse.
SLA for Ticketing Software