คุณลักษณะพิเศษทั้งหมด การทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมักต้องการข้อมูลจากทีมงานอื่นภายในองค์กรเพื่อใช้แก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถมองเห็นความคืบหน้าของทีมงานอื่น เจ้าหน้าที่จะเสียเวลาเป็นอย่างมากกับการติดต่อสื่อสารกันไปมา บริบททั้งหมดจะหายไป การแก้ไขปัญหาจะล่าช้า และคุณภาพในการบริการของคุณจะได้รับผลกระทบ

Freshdesk ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพในการทำงาน

Freshdesk ประกอบด้วยชุดคุณลักษณะพิเศษการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบประสบการณ์การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า ตัวแทนสามารถดึงเพื่อนร่วมทีมเข้ามาในวงสนทนาภายในตั๋วคำร้อง และสามารถมองเห็นตั๋วคำร้องได้แม้ว่าทีมงานอื่นกำลังดำเนินการกับตั๋วคำร้องอยู่ในขณะนั้น ทีมงานยังสามารถแบ่งงานที่เกี่ยวข้องและทำงานแบบคู่ขนานได้

แชทภายในตั๋วคำร้องโดยทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน

นำเจ้าหน้าที่ทุกรายที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาเข้ามาสู่การทำงานร่วมกันเป็นทีมงานในตั๋วคำร้อง และกำจัดการสื่อสารกันไปมาด้วยบันทึกการโต้ตอบทั้งหมดที่มีอยู่ข้างตั๋วคำร้อง เจ้าหน้าที่ทุกรายสามารถเข้าใจปัญหาพร้อมด้วยบริบทที่สมบูรณ์ หรือสามารถแชทเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

รับการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้นด้วยการเป็นเจ้าของร่วมกัน

แบ่งปันความเป็นเจ้าในตั๋วคำร้องกับทีมงานอื่นโดยไม่สูญเสียการมองเห็นและการเข้าถึง เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานแก้ปัญหาแบบคู่ขนานและอยู่ในวงที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของตั๋วคำร้อง ด้วยตัวแทนแผนกบริการลูกค้าซึ่งมีข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับปัญหา คุณจะมีคำตอบให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

แบ่งและเอาชนะปัญหาด้วยการใช้ตั๋วคำร้องหลัก-ย่อย

แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยแบ่งตั๋วคำร้องออกเป็นงานที่เล็กกว่า ซึ่งทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานแบบคู่ขนานได้ด้วยการใช้ตั๋วคำร้องหลัก-ย่อย ตั๋วคำร้องจะถูกแก้ไขเฉพาะเมื่อทุกทีมงานทำภารกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น ดังนั้นแต่ละทีมงานภายในองค์กรต้องรับผิดชอบบทบาทของพวกเขา และตั๋วคำร้องสามารถถูกแก้ไขได้เฉพาะเมื่อทุกทีมงานมีบทบาทเท่านั้น

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกันด้วยตั๋วคำร้องที่เชื่อมโยงกัน

เมื่อตั๋วคำร้องการสนับสนุนจำนวนมากถูกส่งเข้ามาอย่างฉับพลัน ระบบจะเริ่มเชื่อมโยงปัญหาที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันและส่งการอัปเดตสถานะของตั๋วคำร้องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในครั้งเดียว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของปัญหา และสามารถส่งคำตอบที่สอดคล้องให้กับลูกค้าของพวกเขาได้