Freddy Answers ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

ตอบคำถามอย่างรวดเร็ว                                                                                                                                                                                                          

Freddy ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำความเข้าใจบริบทของคำถามของลูกค้า จากนั้นจึงตอบกลับด้วยคำตอบที่เหมาะสมจากฐานความรู้ของคุณเพื่อแก้ปัญหาทันที ทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการได้โดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าไม่ต้องเข้ามาช่วยเลย

 
 
เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 

 

เราทราบดีว่าบางครั้ง Freddy อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในการโต้ตอบครั้งแรก เพราะฉะนั้น ระบบจึงเรียนรู้จากการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับคำตอบที่ดีที่สุดในครั้งต่อไป ระบบจะแจ้งให้คุณเขียนคำตอบใหม่และปรับปรุงคำตอบที่มีอยู่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของคุณ

 
 
ร่วมมือกับมนุษย์  

 

Freddy เข้าใจว่ามนุษย์จัดการกับลูกค้าที่หงุดหงิดได้ดีกว่า และรู้ว่าขอบเขตอยู่ตรงไหน ระบบอันชาญฉลาดจะส่งต่อการสนทนาดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญตรงสาขาเพื่อให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น

สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วย Freddy Answers

พูดคุยทักทายทั่วไป

สร้างความผูกพันกับลูกค้าของคุณด้วยการตอบกลับการพูดคุยทักทายทั่วไป แทนที่จะตอบตามสคริปต์แบบหุ่นยนต์

โฟลว์ตามแนวทาง

กำหนดโฟลว์เพื่อแนะนำกระบวนการแก้ปัญหาทีละขั้นตอนให้แก่ลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อกังวลของพวกเขาอย่างครบถ้วน 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสนทนา

จับคู่คำถามจากลูกค้ากับคำถามที่คล้ายกันในฐานความรู้ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้อง ไม่ว่าลูกค้าจะถามมาในรูปแบบใด