กำหนดเส้นทางตั๋วคำร้องไปยังทีมงานที่เหมาะสม

จัดหมวดหมู่และนำตั๋วคำร้องที่เข้ามาไปยังทีมงานที่เหมาะสมโดยใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจของ Freshdesk ประหยัดเวลาและทรัพยากรจากการไม่ต้องส่งต่อตั๋วคำร้องด้วยตนเองเมื่อพวกมันเข้ามา

มอบหมายตั๋วคำร้องตามลำดับ

กระจายการมอบหมายตั๋วคำร้องอย่างเท่าเทียมกันท่ามกลางเจ้าหน้าที่ในกลุ่มโดยใช้การมอบหมายตั๋วคำร้องแบบทั่วถึงกัน ช่วยให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาตั๋วคำร้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรับตั๋วคำร้องด้วยตนเอง

สร้างภาระงานที่สมดุลให้กับเจ้าหน้าที่

ใช้งานการมอบหมายตั๋วคำร้องแบบภาระงานที่สมดุลเพื่อมอบหมายตั๋วคำร้องไปยังเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติตามจำนวนตั๋วคำร้องที่พวกเขามีอยู่แล้ว และสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของคุณจะไม่มีภาระงานล้นมือ

กระจายตั๋วคำร้องตามประสบการณ์และทักษะ

มอบหมายตั๋วคำร้องไปยังเจ้าหน้าที่ตามทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็น การมอบหมายตั๋วคำร้องตามทักษะจะช่วยให้คุณส่งตั๋วคำร้องไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมที่สุดในการจัดการกับแต่ละปัญหา

ทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การสนับสนุนลูกค้าโดยทำงานร่วมกัน

รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งบริษัทของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ตรวจจับและหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำงานซ้ำซ้อนในตั๋วคำร้องใบเดียวกันจากฝ่ายสนับสนุน

ติดตามความพร้อมของเจ้าหน้าที่

ดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตามเวลาจริงเพื่อปรับแต่งให้เหมาะสมกับปริมาณงานและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละราย