มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของตั๋วคำร้องได้อย่างง่ายดาย

สร้างเวิร์กโฟลว์ตามคำหลักและคุณสมบัติของตั๋วคำร้องเพื่อมอบหมายและยกระดับตั๋วคำร้องไปยังเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามผลกระทบและความเร่งด่วน

assign and prioritize tickets effortlessly 2x assign and prioritize tickets effortlessly 2x

ดำเนินงานที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ

ติดตั้งระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการงานที่เป็นกิจวัตร เช่น การติดตามข้อความตอบกลับที่รออยู่ หรือการยกระดับตั๋วคำร้องที่เลยกำหนดไปยังหัวหน้างาน

automate routine replies 2x automate routine replies 2x

ตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กำหนดระบบอัตโนมัติซึ่งจะถูกเรียกใช้งานสำหรับเหตุการณ์ที่ต้องการการตอบสนองในทันที และสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการแก้ไขลำดับความสำคัญตามเวลาจริง

automate repetitive tasks 2x automate repetitive tasks 2x

ลดความยุ่งยากในการใช้งานด้วยตนเอง

ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป

ช่วยให้ตอบคำถามที่พบบ่อยได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ด้วยการสร้างและใช้งานข้อความตอบกลับที่ถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า

ระบบอัตโนมัติตามสถานการณ์

ดำเนินการต่าง ๆ และเรียกใช้ชุดงานด้วยคลิกเดียว โดยใช้งานระบบอัตโนมัติตามสถานการณ์

เทมเพลตของตั๋วคำร้อง

กรอกข้อมูลตั๋วคำร้อง เช่น หัวเรื่อง คำอธิบาย และคุณสมบัติของตั๋วคำร้องโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างตั๋วคำร้องและส่งอีเมลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น