จัดการตั๋วคำร้องจากช่องทางที่หลากหลาย

จัดการคำร้องขอของลูกค้าจากช่องทางที่หลากหลาย เช่น อีเมล โทรศัพท์ การแชท เว็บไซต์ของคุณ Facebook และ Twitter โดยใช้งานโปรแกรมช่วยเหลือเดียว

manage tickets from multiple channels 2x manage tickets from multiple channels 2x

ตั้งความคาดหวังของลูกค้า

ตั้งและจัดการความคาดหวังของลูกค้าโดยกำหนดข้อตกลงระดับการบริการ สร้างข้อตกลงระดับการบริการที่หลากหลายสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันตามประเภทของปัญหาหรือผู้ร้องเรียน

set customer expectations 2x set customer expectations 2x

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

กำหนดค่าพอร์ทัลที่ไม่ซ้ำกันของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากที่เดียว ตั้งค่ากฎเกณฑ์ทางธุรกิจและธีมแบบส่วนตัวสำหรับแต่ละพอร์ทัลของผลิตภัณฑ์

support multiple products 2 2x support multiple products 2 2x

รับประโยชน์เพิ่มเติมจากซอฟต์แวร์โปรแกรมช่วยเหลือของคุณ

รับข้อมูลที่เหมาะสม

สร้างแบบฟอร์มตั๋วคำร้องแบบไดนามิกและฟิลด์ของตั๋วคำร้องแบบกำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และส่งมอบบริบทเพิ่มเติมให้กับทีมงานของคุณ

ประสานงานการสนับสนุนของทีมงาน
ของคุณ

กำหนดชุดเวลาทำการตามเขตเวลาที่แตกต่างกันของทีมงานสนับสนุนของคุณ เพื่อจัดการความตามคาดหวังของลูกค้า

ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ใช้คุณลักษณะพิเศษการรายงานของ Freshdesk เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ และปัญหาคอขวดที่พบบ่อย