จัดลำดับความสำคัญของตั๋วคำร้องและดำเนินการตรวจสอบสถานะ

จัดลำดับความสำคัญของตั๋วคำร้องโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ และจัดการการสนทนากับลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วยการย้ายไปสู่โปรแกรมช่วยเหลือ ติดตามตั๋วคำร้องของฝ่ายสนับสนุนตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้งานสถานะของตั๋วคำร้อง

จัดการกล่องจดหมายที่หลากหลายในที่เดียว

นำการสนทนาจากที่อยู่อีเมลที่หลากหลายเข้ามาไว้ในโปรแกรมช่วยเหลือเดียวเพื่อการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กำหนดเส้นทางตั๋วคำร้องไปยังทีมงานที่ดีที่สุดเพื่อจัดการผ่านการใช้งานคุณลักษณะพิเศษการมอบหมายตั๋วคำร้องอย่างชาญฉลาด

ติดตามและวัดคุณภาพของการสนับสนุน

ใช้งานการรายงานเชิงลึกเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งใดที่เป็นไปได้ดีและสิ่งใดที่สามารถพัฒนาได้ในการสนับสนุนลูกค้าของคุณ กำหนดเวลารายงานทั่วไปเพื่อให้คุณทราบถึงประสิทธิภาพของทีมงานอยู่ตลอดเวลา

ประโยชน์ของการย้ายไปสู่โปรแกรมช่วยเหลือ

จัดการความคาดหวังของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ให้ตรงกัน

มอบหมายตั๋วคำร้องและติดตามข้อตกลงระดับการบริการโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการมาตรฐานการบริการในทีมงานสนับสนุนของคุณได้อย่างง่ายดาย

แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เมื่อทำงานซ้ำกัน

หลีกเลี่ยงความสับสนของลูกค้าด้วยการช่วยให้เจ้าหน้าที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งคำตอบที่หลากหลายหรือขัดแย้งไปยังคำถามเดียวกัน

แจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ

กำหนดค่าข้อความตอบกลับโดยอัตโนมัติผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่ออัปเดตลูกค้าของคุณเมื่อคุณได้รับตั๋วคำร้องของพวกเขา