ระบุความล่าช้าในรอบตั๋วคำร้องของคุณ

รู้ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของคุณกำลังแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างตรงเวลาหรือไม่ และลูกค้าของคุณคิดว่าคำตอบนั้นมีประโยชน์หรือไม่ วิเคราะห์ความล่าช้าในโปรแกรมช่วยเหลือผ่านการเปรียบเทียบคุณสมบัติและตัวชี้วัดต่าง ๆ

Track  indiviual and the overall team work load

จัดการเจ้าหน้าที่และภาระงานของกลุ่ม

สังเกตการหมุนเวียนและแนวโน้มของตั๋วคำร้องเพื่อทำความเข้าใจกับปริมาณการสนับสนุนที่ทีมงานของคุณต้องเผชิญในกะงานที่แตกต่างกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับพนักงานและการกระจายงาน

ส่งคำถามสำคัญไปยังโปรแกรมช่วยเหลือของคุณ

รับรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการผ่านการถามโปรแกรมช่วยเหลือของคุณ ใช้งานคุณลักษณะพิเศษของคำตอบ และให้โปรแกรมช่วยเหลือดึงรายงานที่คุณต้องการออกมาแทนที่จะต้องมองหาวิธีการสร้างรายงานด้วยตนเอง

Ask questions on reporting for quick answers

วัดความรู้สึกของลูกค้า

วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าเกี่ยวกับการสนับสนุนของคุณด้วยการใช้รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น การให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) หรือการละเมิดข้อตกลงระดับการบริการเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

Track customer satisfaction

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากรายงานของคุณ

เลือกสิ่งที่คุณต้องการเห็น

เจาะลึกในปัญหาเฉพาะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการจัดระเบียบข้อมูลของคุณโดยการใช้ตัวกรองต่าง ๆ

กำหนดเวลารายงานของคุณ

จัดส่งรายงานที่สำคัญที่สุดไปยังกล่องจดหมายของคุณอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการใช้งานรายงานที่ถูกกำหนดเวลา

สร้างการวิเคราะห์ของคุณเอง

เจาะลึกลงไปในตัวชี้วัดที่ซับซ้อนและระบุรูปแบบผ่านการส่งออกข้อมูลดิบในตั๋วคำร้องของคุณ