เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้กล่องจดหมายที่แบ่งปันกัน

นำความชัดเจนมาสู่ขั้นตอนการสนับสนุนของคุณโดยการเปลี่ยนคำร้องขอที่เข้ามายังอีเมลฝ่ายสนับสนุนของคุณไปเป็นตั๋วคำร้องของโปรแกรมช่วยเหลือ ซึ่งจะถูกจัดลำดับความสำคัญและมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

increase efficiency by using a shared inbox 2x increase efficiency by using a shared inbox 2x

ค้นหาโซลูชันที่ดีที่สุดด้วยกันเป็นทีม

พูดคุยและแบ่งปันความเป็นเจ้าของตั๋วคำร้องกับเพื่อนร่วมทีมและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทั้งองค์กรของคุณ เพื่อหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาของลูกค้า

find the best solutions as a team 2x find the best solutions as a team 2x

ปรับปรุงการตอบกลับและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

เพิ่มประสิทธิภาพงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันการตอบกลับลูกค้าหลายครั้ง โดยอนุญาตให้โปรแกรมช่วยเหลือของคุณแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ว่าตั๋วคำร้องถูกจัดการแล้วหรือไม่ผ่านการตรวจจับการทำงานที่ซ้ำกันของเจ้าหน้าที่

streamline efforts and prevent duplication 2x streamline efforts and prevent duplication 2x

ขยายขีดความสามารถพิเศษด้วยการผสานรวมแอป

จัดเตรียมเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ของคุณเพื่อส่งมอบการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วยการผสานรวมกับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โซลูชันการชำระเงิน ซอฟต์แวร์ติดตามข้อผิดพลาด หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมงานของคุณใช้ประโยชน์

extend capabilities with app integrations 2x extend capabilities with app integrations 2x

เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด

ตัวกรองสำหรับความเกี่ยวข้อง

สร้างมุมมองส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงไปยังตั๋วคำร้องที่ถูกมอบหมายให้คุณหรือต้องการข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ดำเนินงานที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ

บันทึกข้อความตอบกลับสำเร็จรูปสำหรับคำถามทั่วไปเพื่อแทรกลงไปในคำตอบของลูกค้าได้ด้วยคลิกเดียว

จัดกลุ่มตั๋วคำร้องด้วยแท็ก

ติดแท็กตั๋วคำร้องเพื่อเพิ่มชั้นการแบ่งประเภท และช่วยให้การวิเคราะห์แนวโน้มของการสนับสนุนง่ายดาย

ยิ่งขึ้น