ประหยัดเวลาในการจัดลำดับความสำคัญและการ
มอบหมาย

กำหนดลำดับของตั๋วคำร้องโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ นอกจากนี้ยังมอบหมายตั๋วคำร้องให้กับเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติตามความเชี่ยวชาญของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรับผิดชอบ

save time on prioritization and assignment 2x save time on prioritization and assignment 2x

กำหนดและส่งมอบตามความคาดหวังของลูกค้า

สร้างมาตรฐานการบริการให้เกิดขึ้นทั่วทีมงานสนับสนุนของคุณ ด้วยการใช้งานข้อตกลงระดับการบริการ จัดการการยกระดับ การสนับสนุนตามลำดับความสำคัญ หรือเวิร์กโฟลว์การสนับสนุนแบบกำหนดเองใด ๆ ด้วยการสร้างข้อตกลงระดับการบริการแบบกำหนดเอง

set and deliver on customer expectations 2x set and deliver on customer expectations 2x

ใช้งานแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการสนทนาทั้งหมดของคุณ

จัดการการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ การแชทสด และบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และ Twitter ทั้งหมดได้ภายในที่เดียว

use one platform for all your conversations 2x use one platform for all your conversations 2x

ระบบการออกตั๋วคำร้องออนไลน์เพื่อแปลงรูปแบบการสนับสนุน

ของคุณ

ติดตามและวัดผลการสนับสนุนของคุณ

สร้างหรือกำหนดเวลารายงานเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ปัญหาคอขวด รู้ถึงประสิทธิภาพ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ตรวจสอบมาตรฐานการบริการ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ผสานรวมวิธีการเข้าถึงข้อมูลของคุณไว้ภายในที่เดียว

แสดงข้อมูลเชิงบริบทให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในตั๋วคำร้องด้วยการผสานรวมเครื่องมือทั้งหมดที่คุณใช้งาน เช่น ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือเครื่องมือทางการตลาดของคุณเข้ากับ Freshdesk

ปรับปรุงการทำงานด้วยมุมมองตั๋วคำร้อง

จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใช้งานตัวกรองเพื่อเรียงลำดับปัญหาตามความสำคัญหรือตามคุณสมบัติของตั๋วคำร้องที่เกี่ยวข้อง และบันทึกมุมมองตั๋วคำร้องเพื่อการใช้งานในอนาคต