มาดูกันว่าทำไมผู้คนถึงเลือกใช้ Freshdesk มากกว่า Zendesk

เกณฑ์
Freshdesk dew
การให้คะแนนจาก G2 Crowd
4.5
4.5
4.2
4.2
การตรงตามข้อกำหนด
8.7
8.6
การใช้งานที่ง่ายดาย
9.1
8.7
การตั้งค่าที่ง่ายดาย
8.9
8.4
การดูแลจัดการที่ง่ายดาย
9.0
8.4
คุณภาพของการสนับสนุน
8.8
8.5
การใช้ทำธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
8.8
8.5
ทิศทางของผลิตภัณฑ์ (%ในเชิงบวก)
9.3
8.2

© 2017 G2 Crowd, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก G2 Crowd ด้วยที่ข้อมูลในรายงานนี้ได้รับมาจากแหล่งที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ G2 Crowd ขอปฏิเสธการรับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความบกพร่องในข้อมูลดังกล่าว

ลงชื่อสมัครฟรี

เหตุผลเพิ่มเติมในการเลือก Freshdesk

การรายงาน

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมช่วยเหลือ และระบุปัญหาใหญ่ที่สุดซึ่งขัดขวางกระบวนการสนับสนุนของคุณ

การทำงานร่วมกัน

ทำงานร่วมกันกับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาตั๋วคำร้องของฝ่ายสนับสนุนของคุณได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว

คุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษในช่วงที่มีงานหนาแน่นใช่ไหม? นำเจ้าหน้าที่ชั่วคราวเข้าสู่ทีมงานของคุณ

เราทำให้ลูกค้ามากกว่า 150,000 ราย พึงพอใจ