สนับสนุนผู้เข้าชม ต้อนรับผู้ใช้งาน รักษาฐานลูกค้า

ส่งมอบประสบการณ์การส่งข้อความที่ทันสมัยให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของคุณ เรียกใช้งานข้อความเชิงรุกตามพฤติกรรมของผู้เข้าชม ส่งคำตอบตามเวลาจริง และรับบริบททั้งหมดเพื่อให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมการส่งข้อความภายในโปรแกรมช่วยเหลือของคุณ

มอบหมายการสนทนาไปยังสมาชิกในทีมงานหรือในกลุ่ม ตอบกลับลูกค้าด้วยคำ อีโมจิ หรือรูปภาพ ทั้งหมดนี้จากโปรแกรมการส่งข้อความภายใน Freshdesk

รับบริบททั้งหมดเพื่อสนับสนุนอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

รับข้อมูลเชิงบริบททั้งหมด เส้นทางของเว็บไซต์ โปรไฟล์ของผู้ใช้งาน และข้อมูลตั๋วคำร้องเพื่อดำเนินการสนทนาที่มีข้อมูลและสร้างความมั่นใจ

แปลงการสนทนาไปเป็นตั๋วคำร้อง

แก้ไขปัญหาการสนทนาและแปลงพวกมันไปเป็นตั๋วคำร้องใหม่หรือผนวกลงในตั๋วคำร้องที่มีอยู่

การสนับสนุนการแชทสดได้รับการขับเคลื่อนโดย Freshdesk Messaging

กำหนดเส้นทางข้อความอย่างอัจฉริยะ

กำหนดเส้นทางข้อความไปยังสมาชิกในทีมงาน โดยพิจารณาจากปริมาณการแชทในปัจจุบันหรือระดับความสามารถของพวกเขา ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง หรือระดับเชี่ยวชาญ

อ่านเพิ่มเติม

วัดผลตามเวลาจริง

รับข้อมูลภาพสรุปตามเวลาจริงของโปรแกรมช่วยเหลือและประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมงาน วัดผลแนวโน้มการสนทนา ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ หรือเจาะลึกภาระงานของสมาชิกในทีมงาน

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมการส่งข้อความที่ทันสมัย

ทำให้การสนับสนุนลูกค้าของคุณทันสมัย น่าจดจำ และต่อเนื่อง ส่งมอบประสบการณ์การส่งข้อความที่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของคุณสามารถใช้งานได้ในทุกที่ พร้อมด้วยประวัติการแชทที่ไม่จำกัด การสนับสนุนสื่อแบบครบวงจร และรูปภาพประจำตัว

อ่านเพิ่มเติม