กลับไปยังเอกสารสีขาว

ความช่วยเหลือจะถูกส่งต่อให้กับผู้ที่ร้องขอเสมอ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะมีพระเอกขี่ม้าขาวออกมากวัดแกว่งดาบเพื่อช่วยชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลา และหลักการพื้นฐานยังคงใช้ได้อยู่เสมอ เมื่อผู้คนได้รับการส่งเสริมให้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะถูกคลี่คลายไปก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น ในการศึกษาโดย Accenture ในปี 2011 ประเมินว่าโปรแกรมช่วยเหลือทั่วไปสามารถประหยัดเงินได้ 1 ถึง 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เพียงแค่ช่วยให้ผู้คนค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารสีขาวฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณส่งเสริมผู้คนให้ช่วยเหลือตนเองได้ โดยอธิบายเรื่อง:

  • เหตุใดการบริการตนเองจึงสำคัญ
  • วิธีการใช้งานฐานความรู้ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • วิธีการสร้างชุมชนของลูกค้าที่มีความผูกพันให้เติบโต
  • วิธีการที่บริษัทต่าง ๆ ใช้งานบริการตนเองเพื่อมัดใจลูกค้า
ลงชื่อสมัครรับเอกสารสีขาวที่นี่

เมื่อคลิก "รับเอกสารสีขาว" ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดในการใช้บริการและประกาศด้านความเป็นส่วนตัวของ Freshworks

Happy supporting!

A link to the whitepaper has been sent to your email.