ปรับแต่ง Freshdesk เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ตั้งค่าข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) แบบกำหนดเองสำหรับภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ และหน่วยธุรกิจที่หลากหลายเพื่อจัดลำดับความสำคัญ และส่งมอบงานตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละความต้องการ 

Set Custom SLAs Set Custom SLAs

การจัดการเวลาที่ไม่ยุ่งยากทั่วทุกภูมิภาค

สร้างและมอบหมายเวลาทำการแบบกำหนดเองให้กับเจ้าหน้าที่และกลุ่มที่แตกต่างกัน และแสดงตั๋วคำร้องและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเวลาท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ 

Multiple business hours Multiple business hours

ทำให้ลูกค้าประจำชื่นชม

ประหยัดเวลาในการสร้างตั๋วคำร้องด้วยการสร้างเทมเพลตผ่านฟิลด์แบบฟอร์มที่เหมาะสมกับปัญหาประเภทต่าง ๆ และกรอกข้อมูลพื้นฐานในแบบฟอร์มไว้ล่วงหน้า 

SLA Reminders SLA Reminders

จัดการความคาดหวัง

จัดลำดับความสำคัญของตั๋วคำร้อง

มอบหมายความสำคัญลำดับสูงให้กับตั๋วคำร้องที่ต้องดำเนินการในทันที หรือกำหนดค่ากฎการกำหนดสำหรับการมอบหมายตั๋วคำร้องอัตโนมัติ 

เฝ้าตรวจสอบตั๋วคำร้องสำคัญ

เพิ่มตัวคุณเองหรือเจ้าหน้าที่รายอื่นให้เป็นผู้ดูแลตั๋วคำร้อง เพื่อรับทราบความคืบหน้าและกิจกรรมของปัญหานี้

แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ

ตั้งสถานะแบบกำหนดเองที่จะแสดงต่อลูกค้าเพื่อให้พวกเขารับทราบถึงงานที่ได้ดำเนินการแล้วเพื่อการแก้ไขปัญหาของพวกเขา