ติดตามการสนทนา

จัดลำดับความสำคัญ จัดหมวดหมู่ และกำหนดตั๋วคำร้องเพื่อไม่ให้คุณพลาดพวกมัน..

สำรวจการใช้งานตั๋วคำร้อง
กล่องจดหมายของทีมงาน

ติดตามและจัดการตั๋วคำร้องสนับสนุนที่เข้ามาจากช่องทางต่าง ๆ ได้ภายในกล่องจดหมายเดียว

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการข้อตกลงระดับการบริการ

กำหนดเวลาสำหรับการตอบรับและการแก้ไขตั๋วคำร้องตามเวลาทำการหรือตามหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจหาการทำงานที่ซ้ำกันของตัวแทน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนหลายรายไม่ได้ทำงานในตั๋วคำร้องใบเดียวกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ

สถานะตั๋วคำร้องที่กำหนดเอง

สร้างสถานะที่กำหนดเองซึ่งหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อระบุว่าตั๋วคำร้องอยู่ในระยะใด

การทำงานอัตโนมัติ

ดำเนินการหลายอย่างในตั๋วคำร้องด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวผ่านการทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

การตอบกลับแบบสำเร็จรูป

ตอบคำถามทั่วไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอโดยการสร้างคำตอบที่ถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า

ช่วยให้ลูกค้าช่วยเหลือตนเองได้

สร้างประสบการณ์การบริการตนเองสำหรับลูกค้าด้วยฐานความรู้และฟอรัม

สำรวจการบริการตนเอง
แนะนำโซลูชั่นโดยอัตโนมัติ

อนุญาตให้โซลูชั่นที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นสำหรับลูกค้า โดยประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่และลูกค้าของคุณ

เปลี่ยนอีเมลไปเป็นฐานความรู้

ให้เจ้าหน้าที่แปลงคำตอบของตั๋วคำร้องไปเป็นบทความฐานความรู้เมื่อพวกเขาตอบกลับ

กลไกข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนจะได้รับแจ้งข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติในบทความของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้
พวกมันได้

การวิเคราะห์บทความโซลูชั่น

ตรวจสอบตัวชี้วัดบทความ เช่น จำนวนการดู ยอดไลก์และดิสไลก์ รีเซ็ตตัวชี้วัดเมื่อบทความได้รับการปรับปรุงใหม่

การดูแลฟอรัม

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าโพสต์ที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ทันที

เชื่อมโยงหัวข้อฟอรัมเข้ากับตั๋วคำร้อง

แปลงประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนไปเป็นตั๋วคำร้องเพื่อให้เป็นที่สนใจตามความต้องการของคุณ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน

ทำงานร่วมกันเป็นทีมงานเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำรวจการทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน

ปรึกษาเกี่ยวกับส่วนเฉพาะของตั๋วคำร้องกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทั้งบริษัทของคุณเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

การเป็นเจ้าของที่แบ่งปันกัน

แบ่งปันความเป็นเจ้าของตั๋วคำร้องกับทีมงานอื่นโดยไม่สูญเสียการมองเห็นความคืบหน้าของปัญหา

อ่านเพิ่มเติม

ตั๋วคำร้องที่เชื่อมโยงกัน

เชื่อมโยงตั๋วคำร้องที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกันเพื่อติดตามปัญหาที่กระจายเป็นวงกว้างและส่งมอบคำตอบที่สอดคล้องกัน

อ่านเพิ่มเติม

 

การใช้งานตั๋วคำร้องหลัก-ย่อย

แก้ไขปัญหาแบบหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยแบ่งพวกมันออกเป็นตั๋วคำร้องย่อยที่เล็กลง

อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานของคุณ

ยกระดับความสามารถในตัวของ Freshdesk ในการทำงานที่ซ้ำกันของโปรแกรมช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ

สำรวจการทำงานอัตโนมัติ
การส่งตั๋วคำร้อง

กำหนดตั๋วคำร้องให้กับเจ้าหน้าที่และกลุ่มโดยอัตโนมัติตามคำหลัก ผู้ส่ง หรือคุณสมบัติ

การกำหนดตั๋วคำร้องอัจฉริยะ

กำหนดตั๋วคำร้องให้กับตัวแทนโดยพิจารณาจากปริมาณงาน ทักษะ หรือใช้วิธีกระจายงานแบบทั่วถึง

การทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด

ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาตั๋วคำร้องตามเวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

การทำงานอัตโนมัติตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งอย่างสำหรับตั๋วคำร้องที่เฉพาะเจาะจงในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

การแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

แจ้งเตือนลูกค้าและตัวแทนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตั๋วคำร้อง

วัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบุปัญหา วางแผนตามตัวชี้วัด และปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมช่วยเหลือ

สำรวจการรายงาน
รายงานของโปรแกรมช่วยเหลือ

ทำความเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่และกลุ่มที่ต่างกันดำเนินการอย่างไร โดยอ้างอิงตัวชี้วัดต่าง ๆ ของโปรแกรมช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

วัดความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อการสนับสนุนของคุณโดยใช้รายงานความพึงพอใจของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

แผงควบคุม

เฝ้าตรวจสอบโปรแกรมช่วยเหลือของคุณโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตั๋วคำร้อง แนวโน้ม และกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม

คำตอบและข้อมูลเชิงลึก

เข้าถึงข้อมูลและรายงานได้อย่างง่ายดาย รับข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเองที่สำคัญกับธุรกิจของคุณทุกวัน

กำหนดเวลารายงาน

กำหนดเวลารายงานตามค่าเริ่มต้นและแบบกำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถรับรายงานเหล่านั้นในกล่องจดหมายได้ตามระยะเวลา

ความสามารถในการปรับแต่งได้เองอย่าง
สมบูรณ์

กำหนดเวิร์กโฟลว์ พอร์ทัลลูกค้า บทบาท เจ้าหน้าที่ของคุณ และอื่น ๆ เพื่อให้โปรแกรมช่วยเหลือเป็นของคุณอย่างแท้จริง

สำรวจการปรับแต่งได้เอง
การปรับแต่งพอร์ทัลได้เอง

ปรับแต่งรูปลักษณ์และโครงร่างของพอร์ทัลสนับสนุนของคุณ ด้วยการปรับแต่ง CSS และธีมสำเร็จรูปได้เอง

 

ปรับแต่งบทบาทของตัวแทน

ให้สิทธิที่แตกต่างกันสำหรับการเข้าถึงและการดำเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบของตัวแทน

อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มตั๋วคำร้องที่กำหนดเอง

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ โดยการเพิ่มและแก้ไขฟิลด์ในแบบฟอร์มตั๋วคำร้อง

URL ที่กำหนดเอง

ใช้ Vanity URL ของคุณเองสำหรับพอร์ทัลการสนับสนุน ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ราบรื่นให้กับลูกค้า

แอปที่กำหนดเอง

สร้างและผสานรวมแอปที่กำหนดเองเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ซ้ำกับธุรกิจของคุณ

อ่านเพิ่มเติม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
อย่างล้ำสมัย

Freshdesk รับรองการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยคุณสมบัติและการตรวจสอบที่ครอบคลุมของเครือข่าย ระบบ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Freshdesk
ใบรับรอง SSL ที่กำหนดเอง

บัญชี Freshdesk มาพร้อมกับใบรับรอง SSL ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัยโดเมนการสนับสนุนของคุณเอง หรือ vanity URL เพื่อประสบการณ์ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดของ IP และเครือข่าย

อนุญาตช่วง IP จำกัดการเข้าสู่ระบบนอกที่ทำงาน หรือสร้างการเข้าถึงที่ปลอดภัยและพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเข้าสู่ระบบจากที่ใดก็ได้ผ่านการเชื่อมโยง IP ที่ได้รับอนุญาตไปยัง VPN (เครือข่ายเสมือนแบบส่วนตัว)

การจัดการเอกลักษณ์และการเข้าถึง

อนุญาตให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งาน Freshdesk โดยใช้บัญชีอื่นของพวกเขาผ่านการตั้งค่าสคริปต์การลงชื่อเข้าใช้งานแบบครั้งเดียว (SSO) เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลประจำตัว