ทำไมโรงเรียนจึงต้องการซอฟต์แวร์โปรแกรมช่วยเหลือ?

สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องตอบคำถามทั้งหมดจากช่องทางที่หลากหลายและจัดการกับภาระงานการสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักเรียนและนักการศึกษาจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปสู่สิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขามากกว่าการที่จะต้องมาใช้เวลาและทรัพยากรในการค้นหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อประสานงานระหว่างนักเรียนและผู้บริหาร นั่นคือเหตุผลที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยทุกแห่งสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์โปรแกรมช่วยเหลือได้

Freshdesk สามารถช่วยฉันได้อย่างไร?

ปรับปรุงคำถามทั้งหมดลงในกล่องจดหมายเดียว สร้างความผูกพันกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการตอบสนองที่ล่าช้าด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์โปรแกรมช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียน

Ticket View Ticket View

ดำเนินงานที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ

ด้วย Freshdesk คุณสามารถทำงานที่ซ้ำกันทั้งหมดของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ เช่น การจัดหมวดหมู่คำร้องขอหรือการตั้งค่าระดับความสำคัญ ใช้งานระบบอัตโนมัติเพื่อจัดหมวดหมู่ตั๋วคำร้องและกำหนดระดับของลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ

Dispatcher Automation Dispatcher Automation

ช่วยลูกค้าให้ช่วยเหลือตนเองได้

ตั้งค่าฐานความรู้ด้วยคำถามที่พบบ่อย บทความ และฟอรัมชุมชน เพื่อช่วยให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของคุณช่วยเหลือตนเองได้ในการหาข้อมูล

Knowledge base articles Knowledge base articles

สร้างบทความในทันที

ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะพิเศษที่จะแปลงอีเมลไปเป็นฐานความรู้ ซึ่งจะสร้างบทความโดยอัตโนมัติตามอีเมลสนับสนุนของคุณและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ฉบับร่าง โดยคุณสามารถแก้ไข ตรวจสอบ และเผยแพร่ในภายหลังได้ 

Create articles on the fly Create articles on the fly

ให้คำแนะนำนักเรียนได้ฟรี

ด้วย Freshdesk คุณเลือกโปรแกรมช่วยเหลือที่เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษา คุณจะได้รับฟังก์ชันระดับองค์กรในราคาที่เหมาะสม จัดการการสื่อสารกับนักเรียนจากทุกสาขาวิชาและทุกแผนกภายในแพลตฟอร์มเดียว และมุ่งเน้นทรัพยากรของคุณไปกับการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ