คุณลักษณะพิเศษทั้งหมด การออกตั๋วคำร้อง
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ควรได้รับอนุญาตให้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่แล้ว เวลาของพวกเขาจะถูกใช้ไปกับการค้นหาปัญหาที่ซ่อนอยู่ การจัดลำดับความสำคัญ และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครกำลังทำงานอยู่ในปัญหาเดียวกัน

Freshdesk ช่วยให้งานของเจ้าหน้าที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

ทุกอีเมล ข้อเสนอแนะ การแชท หรือการโทรที่เข้ามาสามารถถูกแปลงไปเป็นตั๋วคำร้องได้ใน Freshdesk ไม่ต้องสลับการใช้งานระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ อีก ไม่พลาดการติดตามผลและไม่มีการตอบกลับที่ล่าช้าอีกต่อไป

Helpdesk Ticketing System Helpdesk Ticketing System

กล่องจดหมายของทีมงาน

ไม่เหมือนอีเมล ระบบการออกตั๋วคำร้องของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันของทีมงานและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำได้มากกว่าแค่การส่งคำตอบ จัดลำดับความสำคัญของตั๋วคำร้องทุกใบตามคำหลัก มอบหมายตั๋วคำร้องทุกใบไปยังเจ้าหน้าที่และกลุ่มเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าใครควรทำงานในตั๋วคำร้องใบใด คัดกรองตั๋วคำร้องตามคุณสมบัติเฉพาะ ดังนั้นตั๋วคำร้องที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่ควรดำเนินการจะอยู่ในส่วนหน้าและส่วนกลาง

ตรวจจับการทำงานซ้ำซ้อน

ดูว่าใครกำลังเข้าดูหรือตอบตั๋วคำร้องอยู่

ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป

บันทึกคำตอบสำหรับตั๋วคำร้องทั่วไปและนำกลับมาใช้ใหม่

การแจ้งเตือนอย่างชาญฉลาด

รับการแจ้งเตือนภายในเครื่องมือเกี่ยวกับการอัปเดตของตั๋วคำร้อง

มุมมองตั๋วคำร้องแบบกำหนดเอง

เลือกตั๋วคำร้องที่คุณต้องการดูเป็นลำดับแรกได้

การผสานรวมตั๋วคำร้อง

ผสานรวมตั๋วคำร้องหลายใบที่มีปัญหาเดียวกันให้เป็นตั๋วคำร้องใบเดียว

บันทึกกิจกรรม

ดูเจ้าหน้าที่และกิจกรรมของระบบทั้งหมดในตั๋วคำร้อง

การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ

ตั้งค่ากฎสำหรับตั๋วคำร้องทุกใบว่าต้องตอบกลับและแก้ไขปัญหาเมื่อใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงกำหนดเวลาอย่างชัดเจน ข้อตกลงระดับการให้บริการทั่วทั้งระบบการออกตั๋วคำร้องของโปรแกรมช่วยเหลือของคุณจะแจ้งเวลาโดยประมาณแก่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ และชี้วัดจำนวนของเจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลา 

แจกจ่ายภาระงานหรือเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้กับทีมงานตามการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ คุณสามารถตั้งค่าการเตือนอัตโนมัติสำหรับเจ้าหน้าที่ และการยกระดับไปยังผู้จัดการเมื่อใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

SLA for Ticketing Software SLA for Ticketing Software