จัดการกับปัญหาในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงการตอบกลับกรณีฉุกเฉินด้วยการเชื่อมโยงตั๋วคำร้องที่เกี่ยวข้องเข้ากับตั๋วคำร้องหลักซึ่งสามารถมอบหมายไปยังเจ้าหน้าที่ที่แก้ไขปัญหาหลักได้

Report similar issues by linking related tickets

ส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า 

ส่งคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำให้กับลูกค้าโดยการเชื่อมโยงตั๋วคำร้องเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและการสื่อสารที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

Link related tickets to a master ticket

ส่งการอัปเดตพร้อมกันสำหรับตั๋วคำร้องที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด

เรียกใช้งานการตรวจสอบตามกำหนดเวลาในตั๋วคำร้องที่เลยกำหนดเวลาหรือรอการตอบกลับ ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการยกระดับเพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถแก้ไขปัญหาของตั๋วคำร้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Send updates as internal broadcast messages

คุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน

การเป็นเจ้าของร่วมกัน

แบ่งปันตั๋วคำร้องกับเจ้าหน้าที่จากทีมงานอื่นเพื่อทำงานร่วมกันในปัญหาต่าง ๆ โดยไม่กระทบต่อการมองเห็นหรือการเข้าถึงตั๋วคำร้อง

การออกตั๋วคำร้องหลัก-ย่อย

แบ่งแยกปัญหาที่ซับซ้อนและกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนออกเป็นตั๋วคำร้องย่อยสำหรับทีมงานต่าง ๆ เพื่อทำงานในแบบคู่ขนาน

การแจ้งเตือนการทำงานซ้ำกันของเจ้าหน้าที่

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการตอบกลับหลายครั้งด้วยการรับคำเตือนเมื่อมีเจ้าหน้าที่รายอื่นกำลังทำงานในตั๋วคำร้องใบเดียวกันกับคุณ