ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดเวลาในการแก้ไขปัญหา

ลดเวลาโดยรวมในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนด้วยการแบ่งตั๋วคำร้องออกเป็นตั๋วคำร้องย่อย ซึ่งทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานในแบบคู่ขนานได้

Create child tickets

เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดด้วยเทมเพลตตั๋วคำร้อง

บันทึกเทมเพลตตั๋วคำร้องสำหรับงานที่ซ้ำกัน เพื่อให้คุณสามารถสร้างตั๋วคำร้องย่อยในระยะเวลาอันสั้นและมอบหมายไปยังทีมงานที่เหมาะสมได้ 

Ticket templates

แก้ไขปัญหาตั๋วคำร้องได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา

การทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน

ปรึกษาเกี่ยวกับตั๋วคำร้องกับเพื่อนร่วมทีมงานและผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งองค์กรของคุณได้ภายในโปรแกรมช่วยเหลือ เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับคำถามของลูกค้า

ตั๋วคำร้องที่เชื่อมโยงกัน

ส่งมอบการอัปเดตที่รวดเร็วและสอดคล้องกันให้กับลูกค้าที่รายงานปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้อย่างทั่วถึง ด้วยการเชื่อมโยงตั๋วคำร้องที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน 

กล่องจดหมายของทีมงาน

ทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รบกวนกัน ด้วยการใช้งานกล่องจดหมายของทีมงาน Freshdesk