ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาตั๋วคำร้อง

สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพด้วยการแบ่งปันตั๋วคำร้องกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทบต่อการเข้าถึงของคุณ

Ticket Assignment

มีคำตอบให้กับลูกค้าเสมอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับลูกค้ามีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของตั๋วคำร้องให้กับลูกค้าที่กำลังสอบถาม 

Ticket status properties

ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาตั๋วคำร้อง

Freshconnect

รับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยการเริ่มต้นการสนทนากับทีมงานของคุณเกี่ยวกับบางส่วนของตั๋วคำร้องที่คุณต้องการปรึกษา

ตั๋วคำร้องที่เชื่อมโยงกัน

เชื่อมโยงและติดตามปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ในโปรแกรมช่วยเหลือของคุณ เพื่อส่งมอบการอัปเดตที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลูกค้าทั้งหมดของคุณ

ตั๋วคำร้องหลัก-ย่อย

แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยแบ่งออกเป็นตั๋วคำร้องที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทีมงานต่าง ๆ สามารถทำงานได้แบบคู่ขนาน