Tất cả các tính năng Cộng tác

VIỆC CỘNG TÁC PHẢI THẬT DỄ DÀNG

Thông thường, nhân viên hỗ trợ viên cần có thông tin đầu vào từ các nhóm làm việc nội bộ khác để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu không biết rõ về quy trình giải quyết công việc của các bộ phận khác, các nhân viên hỗ trợ phải mất rất nhiều thời gian để trao đổi thông tin qua lại. Thiếu bối cảnh thông tin dẫn đến tình trạng chậm đưa ra giải pháp khiến chất lượng dịch vụ của bạn bị ảnh hưởng.

Freshdesk nâng cao hiệu quả làm việc theo nhóm

Freshdesk tập hợp một bộ tính năng cộng tác mạnh mẽ, có thể giúp các nhóm làm việc hiệu quả để cung cấp trải nghiệm hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng. Các nhân viên hỗ trợ hội ý đồng nghiệp để thảo luận ngay trong quá trình giải quyết các phiếu yêu cầu và có thể quan sát quá trình giải quyết các phiếu ấy do nhóm khác tiến hành. Các nhóm cũng có thể phân chia các phần việc có liên quan và làm việc song song với nhau.

freshdesk fuels teamwork and efficiency 2x freshdesk fuels teamwork and efficiency 2x

Trò chuyện trong quá trình giải quyết một phiếu yêu cầu với tính năng Hội ý nhóm

Tập hợp tất cả những người cần thiết để giải quyết vấn đề vào một phiên Hội ý nhóm dành cho phiếu yêu cầu ấy và giảm bớt thời gian trao đổi thông tin qua lại. Với bản ghi mọi hoạt động tương tác được cài đặt sẵn ngay bên cạnh phiếu yêu cầu, mọi thành viên tham gia hội ý đều có thể hiểu rõ vấn đề với bối cảnh thông tin đầy đủ cũng như có thể trò chuyện để thu thập thêm thông tin.

reach who you need quickly 2x reach who you need quickly 2x

Nắm vấn đề rõ hơn với Quyền sở hữu chung

Chia sẻ quyền sở hữu các phiếu yêu cầu với các nhóm khác mà không mất khả năng xem và truy cập các phiếu ấy, sao cho các nhóm có thể giải quyết vấn đề song song với nhau và luôn nắm rõ tiến trình giải quyết công việc. Khi các nhân viên hỗ trợ trực tiếp làm việc với khách hàng thu thập được các thông tin cập nhật liên quan đến vấn đề cần giải quyết, câu trả lời dành cho khách hàng luôn nằm trong tầm tay.

get better visibility with shared ownership 2x get better visibility with shared ownership 2x

Phân chia và giải quyết các vấn đề thông qua chức năng Tạo phiếu yêu cầu Mẹ-con

Giải quyết vấn đề nhanh hơn bằng cách chia tách các phiếu yêu cầu thành nhiều phần việc nhỏ hơn để các nhóm tương ứng có thể làm việc song song với nhau trong quá trình giải quyết vấn đề. Với tính năng tạo phiếu yêu cầu Mẹ-con, một phiếu yêu cầu chỉ có thể được giải quyết nếu mọi nhóm đều hoàn thành phần việc được giao. Do đó, mỗi nhóm làm việc nội bộ đều chịu trách nhiệm về vai trò của họ và phiếu yêu cầu chỉ có thể được giải quyết nếu mỗi nhóm đều thực hiện đúng vai trò của mình.

divide and conquer issues tasks with parent child ticketing 2x divide and conquer issues tasks with parent child ticketing 2x

Giải quyết các vấn đề liên quan cùng một lúc thông Phiếu yêu cầu Liên kết

Khi lượng phiếu yêu cầu đầu vào bất ngờ tăng mạnh, hãy bắt đầu liên kết các vấn đề tương tự với nhau và gửi cập nhật trạng thái cho tất cả các phiếu yêu cầu có liên quan cùng một lúc. Tất cả các nhân viên hỗ trợ có liên quan đều có thông tin cập nhật về tiến trình giải quyết vấn đề cũng như có thể gửi câu trả lời nhất quán cho khách hàng.

solve related issues together with linked tickets 2x solve related issues together with linked tickets 2x