Vì sao nên chuyển sang Freshdesk?

Quá trình cộng tác không nên diễn ra bên ngoài dịch vụ trợ giúp

Hầu hết các cuộc trò chuyện nhóm về chủ đề hỗ trợ đều lạc mất trong các công cụ trò chuyện bên ngoài dịch vụ trợ giúp. Chúng tôi cho rằng nên thực hiện các cuộc trò chuyện ấy ngay trong phiếu yêu cầu.

Với các tính năng như Hội ý nhóm, các nhóm làm việc trong nội bộ của bạn sẽ cộng tác với nhau dễ dàng hơn trong dịch vụ trợ giúp và có quyền truy cập vào tất cả bối cảnh thông tin cần thiết để giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng.

bad collaboration bad collaboration

Dịch vụ trợ giúp không nên tạo ra ấn tượng về sự vô cảm và và máy móc

Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu phiếu yêu cầu, các phản ứng của nhân viên hỗ trợ và cổng thông tin hỗ trợ để đạt hiệu quả nghe nhìn theo ý muốn, sao cho khách hàng nhớ đến bạn vì trải nghiệm độc đáo mà họ đã nhận được.

Kết nối khách hàng với các nhân viên hỗ trợ có trình độ chuyên môn phù hợp. Bạn có thể sử dụng tính năng nhiều giờ làm việc và đa ngôn ngữ của chúng tôi để cá nhân hóa dịch vụ hỗ trợ của bạn cho khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

robotic tickets robotic tickets

Và đó chưa phải là tất cả

Hỗ trợ khi đang di chuyển

Các nhân viên hỗ trợ có thể sử dụng các ứng dụng của Freshdesk dành cho Android và iOS để phản hồi các yêu cầu của khách hàng ngay cả khi họ không có mặt tại bàn làm việc.

Mở rộng khả năng hỗ trợ

Có thể cung cấp bối cảnh thông tin về khách hàng cho nhân viên hỗ trợ bằng cách liên kết dịch vụ trợ giúp với các công cụ đang sử dụng, ví dụ như các công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM), các giải pháp thanh toán, v.v.

Theo dõi và đo lường công việc

Bộ báo cáo cài đặt sẵn của chúng tôi có thể được sử dụng để theo dõi các chỉ số then chốt và xác định các xu hướng về khối lượng phiếu yêu cầu, các điểm nghẽn cổ chai, hiệu quả làm việc của nhóm và nhiều thông tin khác.

So sánh dịch vụ trợ giúp