Cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt thông qua Freshdesk

Cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt thông qua Freshdesk

Chuyển đổi email thành các phiếu yêu cầu

Không bao giờ bỏ lỡ cuộc trò chuyện của khách hàng bằng cách tự động chuyển đổi tất cả email đến thành các phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng

Tìm hiểu mức độ hài lòng của khách hàng bằng cách sử dụng tính năng khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng theo thang đánh giá bảy điểm của Freshdesk.

Dịch vụ trợ giúp trên mạng xã hội Dịch vụ trợ giúp trên mạng xã hội

Chủ động trợ giúp trên mạng xã hội bằng cách tự động chuyển đổi các bài tweet hoặc bài đăng trên Facebook có liên quan thành các phiếu yêu cầu.

Vì sao khách hàng yêu thích chúng tôi ?

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

DÙNG THỬ FRESHDESK MIỄN PHÍ