Phần mềm trợ giúp khách hàng dành riêng cho nhóm hỗ trợ của bạn

Bắt đầu dùng thử miễn phí 21 ngày

Địa điểm trung tâm dữ liệu của bạn là .

Thay đổi

Bằng cách nhấp vào "ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Phần mềm trợ giúp khách hàng dành riêng cho nhóm hỗ trợ của bạn

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Tương tác với khách hàng bằng ngôn ngữ bản địa của họ với khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ của Freshdesk

Chính sách Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)

Cài đặt kỳ vọng của khách hàng bằng cách xác định thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) cụ thể đối với công việc kinh doanh của bạn.

Hội ý nhóm

Cộng tác giữa các nhóm làm việc trong cơ sở kinh doanh của bạn và giải quyết các phiếu yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng hơn.

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ