Tất cả các tính năng Tùy chỉnh dịch vụ trợ giúp

CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM HỖ TRỢ CỦA BẠN

Mỗi công ty có đặc điểm và cách thức hoạt động riêng. Cần giúp khách hàng cảm nhận được dấu ấn thương hiệu của bạn ở mọi điểm tiếp xúc, kể cả cổng thông tin hỗ trợ của bạn. Đội ngũ nhân viên của bạn cũng cần một dịch vụ trợ giúp phù hợp với cách làm việc của họ.

Freshdesk có đủ khả năng tùy biến

Với khả năng tùy biến ở phạm vi rộng của Freshdesk, bạn có thể tạo một dịch vụ trợ giúp hoàn hảo cho công việc kinh doanh của mình. Hãy biến cổng thông tin hỗ trợ của bạn thành một nét thương hiệu, một điểm sáng trên trang web được lưu trữ tại một địa chỉ mạng (URL) hỗ trợ do bạn lựa chọn. Hãy giúp các nhân viên hỗ trợ giải quyết vấn đề dễ dàng bằng cách thu thập thông tin liên quan đến những vấn đề từ phía khách hàng.

Duy trì nhận diện thương hiệu qua dịch vụ hỗ trợ

Từ việc đổi màu cổng thông tin để phù hợp với trang web của bạn cho đến sửa đổi các tab hiển thị cho khách hàng, bạn có thể dễ dàng xây dựng một cổng thông tin hỗ trợ mang phong cách đậm chất thương hiệu của mình. Với các khả năng tùy chỉnh trên nền tảng HTML, Liquid và CSS nâng cao, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để định hướng trải nghiệm của khách hàng, ngay từ các nút, các tab và mọi thứ trong một cổng thông tin hỗ trợ như thế.

Xây dựng các biểu mẫu thông tin phản hồi tùy chỉnh

Thu thập thông tin toàn diện về vấn đề mà khách hàng đặt ra bằng cách sử dụng các biểu mẫu thông tin phản hồi tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng các trường văn bản để thu thập dữ liệu từ những câu hỏi mở hoặc trình đơn thả xuống dạng động để cung cấp cho khách hàng một danh mục tùy chọn.

Xác định quyền truy cập với các vai trò tùy chỉnh

Quyết định từng nhân viên trong đội ngũ hỗ trợ thấy được những gì trong bộ phận trợ giúp bằng cách cho phép tiếp cận có chọn lọc. Với các vai trò tùy chỉnh, bạn có thể định cấu hình cài đặt để các nhân viên quản lý chung chỉ thấy các diễn đàn trong khi bộ phận mạng xã hội tập trung vào các tin nhắn trên Tweet hoặc Facebook.

Các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao

Trạng thái phiếu yêu cầu tùy chỉnh

Theo dõi các phiếu yêu cầu ở trạng thái tùy chỉnh phù hợp với quy trình công việc.

Tìm hiểu thêm

Các ứng dụng tùy chỉnh

Tăng cường chức năng của dịch vụ trợ giúp bằng cách xây dựng các ứng dụng của riêng bạn.

Dịch vụ trợ giúp đa ngôn ngữ

Mở rộng quy mô hỗ trợ của bạn theo hướng đa ngôn ngữ và nhiều múi giờ khác nhau.

Tìm hiểu thêm