Lên lịch sử dụng phiên bản giới thiệu Freshdesk

Trong phiên sử dụng kéo dài một giờ này, chuyên gia tư vấn sản phẩm của chúng tôi sẽ hướng dẫn về quy trình làm việc để minh họa cách thức sử dụng Freshdesk để cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng.

Bạn sẽ học được cách thức
  • Quản lý các yêu cầu hỗ trợ từ nhiều kênh khác nhau ở một nơi
  • Gia tăng mức độ ràng buộc với công việc và năng suất lao động của đội ngũ nhân viên khi hỗ trợ khách hàng
  • Có được các chỉ số đo lường hành vi và cái nhìn thấu suốt về đội ngũ nhân viên cũng như khách hàng của bạn

Bằng cách nhấp vào "HÃY YÊU CẦU SỬ DỤNG BẢN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.