Tạo ra một trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất trong ngành bằng công nghệ Freddy AI

Tạo sự chuyển biến cho dịch vụ khách hàng của bạn bằng công nghệ Freddy AI

Giải quyết nhanh hơn

Giải thoát cho khách hàng của bạn khỏi tình huống chờ đợi lâu dài bằng cách cung cấp những cách giải quyết thông minh và tức khắc với sự hỗ trợ từ công nghệ Freddy AI.

Giảm thiểu thời gian xử lý

Với cách giải quyết không cần tiếp xúc ở thời gian thực, tự động hóa một cách thông minh và sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên, bạn có thể giảm thiểu đáng kể chỉ số Thời gian Xử lý Bình quân của mình.

Năng suất làm việc cao hơn

Tiết kiệm thời gian cho đội ngũ nhân viên, gia tăng năng suất làm việc và nâng cao tinh thần làm việc của họ bằng cách tự động hóa quá trình giải quyết những phần việc vặt vãnh thường ngày.

Cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng

Cung cấp cách giải quyết tức khắc thông qua việc tự động hóa công việc tự phục vụ một cách thông minh và hình thành lượng khách hàng hài lòng sẵn sàng cổ xúy cho thương hiệu của bạn.

Tối ưu hóa cộng tác trợ giúp

Tiết kiệm tiền bạc và giảm thiểu chi phí nhân viên hỗ trợ do công nghệ Freddy AI có thể xử lý hầu hết các phần việc lặp đi lặp lại trong quy trình làm việc.

Khả năng mở rộng

Chuyển giao công tác trợ giúp thông minh và có thể mở rộng theo quy mô kinh doanh trên khắp tất cả các kênh và góp phần nâng cao năng suất của đội ngũ nhân viên.

Lý do khiến chúng tôi được khách hàng yêu thích