Hỗ trợ nhân viên bằng công nghệ AI

Đảm bảo hồi đáp khách hàng một cách nhất quán và giải quyết thẻ yêu cầu nhanh hơn. Tiết kiệm thời gian cho cả nhân viên và khách hàng của bạn nhờ Rô-bốt Hỗ trợ của Freddy.

Trao quyền hành động để các nhân viên của bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Giúp đội ngũ nhân viên của bạn có cuộc sống dễ chịu hơn bằng cách trao quyền hành động để họ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chất lượng hơn, nhất quán hơn và nhanh chóng hơn, từ đó giúp khách hàng của bạn hài lòng hơn. Khi các nhân viên và khách hàng của bạn đều hài lòng hơn, đó là tình huống đôi bên cùng thắng.

 

 

Xây các luồng đối thoại

Thiết lập các luồng đối thoại bằng công cụ khởi tạo không cần mã số để cài đặt các mô-đun tự phục vụ cho các nhân viên của bạn.

 

Thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn phong phú với các hành động hiệu quả nhất cần thực hiện tiếp theo cũng như các đề xuất thông minh cho mỗi cuộc đối thoại để góp phần giải quyết các vấn đề phức tạp của khách hàng nhanh chóng hơn.

 
 

 

Sắp xếp các luồng đối thoại theo nhóm

Sắp xếp các luồng đối thoại cho các nhóm nhân viên có liên quan để tập trung sự hỗ trợ.

 

Chỉ cho phép các nhân viên trong nhóm Lập hóa đơn nhìn thấy các luồng đối thoại có liên quan đến các nghiệp vụ tài chính và chi trả.

 

 

 

Sử dụng trên Freshconnect

Cho phép các nhân viên của bạn khởi động các luồng đối thoại của rô-bốt trong phạm vi công cụ Freshconnect để gửi đi các phản hồi tức khắc và nhất quán, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng cuối.

 

Rô-bốt Hỗ trợ của Freddy phục vụ cho mọi kênh (Omnichannel)

 

 

 

Freddy cho phép các nhân viên của bạn chọn cách kích hoạt Rô-bốt Hỗ trợ cụ thể đối với kênh hỗ trợ mà họ đang xử lý.

freddy omnichannel green 2x 8 freddy omnichannel green 2x 8

Phát triển phù hợp với quy mô hoạt động nhờ Rô-bốt Hỗ trợ của Freddy

Tăng năng suất làm việc của nhân viên

Trang bị cho các nhân viên của bạn những thông tin phù hợp ở mọi thời điểm để giúp họ nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc.

Dịch vụ trợ giúp chất lượng cao và nhất quán

Đề xuất các hành động và cung cấp những thông tin phù hợp để nâng cao hiệu quả của các trường hợp giải quyết ngay lần gọi đầu tiên.

Giúp nhân viên làm quen với công việc nhanh hơn

Giúp các nhân viên mới nhanh chóng nắm bắt công việc mà ít tốn sức và tránh được những trường hợp không có đủ thời gian cho công tác đào tạo.

Lý do khiến chúng tôi được khách hàng yêu thích