Công cụ Trả lời của Freddy có thể làm được điều gì cho bạn?

Các câu trả lời tức khắc                                                                                                                                                                                                

Freddy áp dụng cơ chế học máy để hiểu bối cảnh của các câu hỏi từ khách hàng của bạn. Sau đó nó hồi đáp tức khắc bằng cách sử dụng câu trả lời phù hợp nhất rút ra từ kho kiến thức của bạn để có cách xử lý lập tức. Tất cả quá trình ấy xảy ra mà không cần đưa một đại diện dịch vụ khách hàng vào cuộc

 
 
Liên tục học tập và thích ứng

 

Chúng ta biết rằng đôi khi Freddy có thể không xử lý được tình huống tương tác mà họ mới gặp lần đầu. Đó là lý do vì sao nó duy trì việc học tập từ các hoạt động tương tác với khách hàng của bạn để đảm bảo cung cấp những câu trả lời phù hợp nhất vào lần kế  tiếp. Nó gợi ý cho bạn viết ra những câu trả lời mới và hoàn thiện những câu trả lời hiện có để đáp ứng phù hợp với bối cảnh yêu cầu của khách hàng.

 
 
Cộng tác với con người 

 

Freddy hiểu rằng con người có khả năng xử lý tốt hơn nó trong những tình huống khách hàng đang thất vọng, và nó biết vạch ra giới hạn cho năng lực xử lý của mình. Nó đủ thông minh để giao lại những cuộc đối thoại vượt quá khả năng của mình cho một đại diện dịch vụ khách hàng có năng lực chuyên môn phù hợp để đẩy nhanh quá trình giải quyết.  

Những điều tuyệt vời khác mà bạn có thể thực hiện với Công cụ Trả lời của Freddy

Nói chuyện phiếm

Gắn kết với khách hàng của bạn bằng cách hồi đáp những câu chuyện phiếm thay vì đưa ra các câu trả lời đã được soạn sẵn một cách máy móc.

Điều hướng luồng đối thoại

Thiết lập các luồng đối thoại để hướng dẫn khách hàng thông qua một quá trình xử lý vấn đề từng bước một để giải quyết trọn vẹn vấn đề của họ. 

Những tầm nhìn mang tầm nhận thức về cuộc đối thoại

Tự động sắp xếp các câu hỏi của khách hàng phù hợp với các câu hỏi có trong kho kiến thức của bạn, và gửi câu trả lời phù hợp cho dù câu hỏi của khách hàng được gửi đến bằng cách nào.