Dịch vụ trợ giúp giàu tính năng với giá 0$

Chuyển đổi email thành các phiếu yêu cầu

Tự động chuyển đổi tất cả các email từ khách hàng thành các phiếu yêu cầu và trả lời nhanh hơn. Không bao giờ bỏ lỡ một email nào trong lúc công việc bề bộn.

Lập báo cáo trực quan

Sử dụng các báo cáo tích hợp sẵn của Freshdesk để theo dõi hiệu suất làm việc của nhóm hỗ trợ, mức độ hài lòng của khách hàng và xác định các điểm nghẽn lớn nhất.

Dịch vụ trợ giúp trên mạng xã hội

Kết nối với khách hàng từ bất cứ đâu. Chuyển đổi các bài đăng trên Facebook và bài tweet thành các phiếu yêu cầu và trả lời ngay từ dịch vụ trợ giúp của bạn.

Tự động hóa thông minh

Tự động hóa quá trình phân công phiếu yêu cầu và nói lời tạm biệt với các phần việc lặp đi lặp lại.

Tích hợp liền mạch

Tích hợp mọi thứ mà nhóm hỗ trợ của bạn cần vào dịch vụ trợ giúp - từ quản lý thanh toán đến các bản dịch và nội dung khác.

Kho kiến thức

Khách hàng không cần chờ đợi mỗi khi họ cần giải đáp một câu hỏi. Giúp khách hàng tự giúp mình bằng cách thiết lập một kho kiến thức

Được hơn 150.000 doanh nghiệp tin cậy