Hỗ trợ nhiều sản phẩm khác nhau

Định cấu hình các cổng thông tin khách hàng và quy tắc làm việc độc đáo cho các sản phẩm khác nhau bằng phần mềm dịch vụ trợ giúp toàn cầu

support multiple products 2 support multiple products 2

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ

Tùy chỉnh mọi thứ từ thông báo qua email đến các giải pháp kho kiến thức dựa trên tùy chọn ngôn ngữ của khách hàng.

provide multilingual support 2x provide multilingual support 2x

Bảo mật dữ liệu

Hãy luôn an tâm khi biết rằng dữ liệu của bạn đang được bảo vệ bằng khóa sinh trắc học và các giao thức bảo mật liên tục được cập nhật.

secure your data 2x secure your data 2x

Phát huy tối đa tiềm năng dịch vụ trợ giúp của bạn

Cài đặt kỳ vọng của khách hàng

Quản lý và đáp ứng các kỳ vọng khác nhau của khách hàng bằng cách định cấu hình các quy tắc làm việc khác nhau dành cho các sản phẩm hoặc địa điểm khác nhau bằng cách sử dụng nhiều chính sách Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA).

Hỗ trợ trên nhiều múi giờ

Sử dụng nhiều múi giờ khác nhau, định cấu hình giờ làm việc thực tế để phù hợp với vị trí của khách hàng cũng như vị trí của đội ngũ nhân viên hỗ trợ.

Định cấu hình nhiều giờ làm việc khác nhau

Thiết lập các giờ làm việc tùy chỉnh dựa theo ca hoặc vị trí của nhóm hỗ trợ và có dấu thời gian được hiển thị theo giờ địa phương với tính năng nhiều giờ làm việc khác nhau của Freshdesk