Giúp hoạt động giao tiếp dễ dàng hơn

Quản lý công tác hỗ trợ thông qua Freshdesk, trò chuyện trên nền tảng truyền thông Hangouts và phá vỡ các rào cản ngôn ngữ với ứng dụng Translate (Dịch thuật). Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng mang dấu ấn cá nhân

Các tập tin và tài liệu đính kèm

Chia sẻ video tự trợ giúp và hướng dẫn sử dụng dễ dàng từ dịch vụ Google Drive. Nhận báo cáo lỗi, nhật ký lỗi và tập tin lỗi từ khách hàng mà không phải lo ngại về kích thước tập tin.

Lịch trình và Lời nhắc

Lên lịch các cuộc họp, nhận lời nhắc tự động và tránh các cuộc hẹn mang tính xung đột với phần tích hợp ứng dụng Lịch Google dành cho Freshdesk.

Tích hợp Freshdesk với bộ công cụ ứng dụng G Suite

Đăng nhập một lần với Google

Tích hợp với bộ ứng dụng Google Apps for Work và sử dụng tính năng Đăng nhập một lần của Google để dễ dàng đăng nhập vào dịch vụ trợ giúp của bạn. Không cần phải nhớ mã số (ID) và mật khẩu của người dùng khác nữa.

Hiển thị và nói chuyện

Một số vấn đề của khách hàng không thể giải quyết được chỉ bằng cách sử dụng Gmail. Bạn có thể tạo cách tài liệu hướng dẫn, văn bản chỉ dẫn, video giúp đỡ và nhiều nội dung khác, đồng thời chia sẻ chúng dễ dàng thông qua dịch vụ Google Drive.

Gặp gỡ khách hàng trực tiếp trên nền tảng Hangouts

Bạn muốn công tác hỗ trợ khách hàng mang tính cá nhân hơn? Bạn chỉ cần một lần nhấp chuột từ dịch vụ trợ giúp để có thể nhận cuộc gọi video độ phân giải cao (HD) trực tiếp với khách hàng.

Không bao giờ thất lạc thông tin liên lạc nữa

Dữ liệu liên hệ của khách hàng được đồng bộ hóa cho toàn bộ Tài khoản Google của đội ngũ nhân viên hỗ trợ trong dịch vụ trợ giúp để bạn không bao giờ phải lo lắng về việc lạc mất thông tin liên lạc danh bạ nữa.

Hỗ trợ với Gmail

Email có xu hướng bị trả lại rất nhiều trước khi đến đích trong hộp thư đến của nhân viên hỗ trợ. Giờ đây, bạn có thể có bối cảnh thông tin hoàn chỉnh và tất cả các tin nhắn trước đó để giải quyết các vấn đề của khách hàng tốt hơn.

Tích hợp Freshdesk với các sản phẩm khác của Google

Hỗ trợ dựa trên dữ liệu

Thu hẹp chính xác phạm vi nội dung khách hàng đang tìm kiếm và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh với tính năng tích hợp Freshdesk-Google Analytics.

Trợ giúp xuyên rào cản ngôn ngữ

Với công cụ Google Dịch thuật hỗ trợ dịch vụ trợ giúp, bạn có thể chuyển đổi bộ phận dịch vụ trợ giúp và các yêu cầu đến từ khách hàng sang ngôn ngữ mong muốn và trả lời theo ngôn ngữ phù hợp.