Định tuyến phân phối phiếu yêu cầu đến đúng nhóm

Phân loại và chuyển thẳng các phiếu yêu cầu đến cho các nhóm hỗ trợ phù hợp bằng cách sử dụng các quy tắc làm việc của Freshdesk. Tiết kiệm thời gian và các nguồn lực bằng cách thay thế phương pháp chuyển tiếp phiếu yêu cầu theo lối thủ công.

route tickets to the right teams 2x route tickets to the right teams 2x

Phân công phiếu yêu cầu theo lượt

Phân phối phiếu yêu cầu một cách đồng đều cho các nhân viên hỗ trợ trong một nhóm bằng cách sử dụng chức năng phân công phiếu yêu cầu theo cách xoay vòng. Giúp nhân viên hỗ trợ giải quyết phiếu yêu cầu nhanh chóng hơn mà không cần phải tiếp nhận phiếu theo lối thủ công.

assign tickets based on turn 2x assign tickets based on turn 2x

Cân bằng khối lượng công việc

Sử dụng chức năng phân công phiếu yêu cầu cân bằng để tự động phân phiếu yêu cầu cho các nhân viên hỗ trợ dựa trên khối lượng công việc hiện tại và đảm bảo không có nhân viên hỗ trợ nào bị quá tải.

allot tickets by experience and skill 2x allot tickets by experience and skill 2x

Phân bổ phiếu yêu cầu theo kinh nghiệm và kỹ năng

Phân công phiếu yêu cầu cho các nhân viên hỗ trợ phù hợp dựa trên các kỹ năng và trình độ cần thiết. Chức năng phân công phiếu yêu cầu dựa trên kỹ năng cho phép bạn định tuyến phân phối phiếu yêu cầu đến các nhân viên hỗ trợ đã được trang bị tốt nhất về mặt kỹ năng chuyên môn để giải quyết từng vấn đề.

allot tickets by experience and skill 2x allot tickets by experience and skill 2x

Làm việc cùng nhau, giải quyết vấn đề nhanh hơn

Cùng nhau hỗ trợ khách hàng 

Nhận trợ giúp của các chuyên gia trong công ty để giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh chóng hơn.

Tránh làm việc chồng chéo

Phát hiện và tránh tình trạng nhiều nhân viên hỗ trợ làm việc chồng chéo trên cùng một phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Theo dõi tình trạng làm việc của nhân viên hỗ trợ

Xem tình trạng làm việc của nhân viên hỗ trợ theo thời gian thực để tối ưu hóa khối lượng công việc và hiệu suất cá nhân.