Tự động trả lời các câu hỏi phổ biến

Trả lời các câu hỏi phổ biến nhanh chóng hơn bằng cách chèn các câu trả lời soạn sẵn chỉ với một lần nhấp chuột, không mất thời gian nhập câu trả lời thủ công.

Tạo dấu ấn riêng khi trả lời khách hàng

Sử dụng trình giữ chỗ động, định dạng văn bản đa dạng thức và hình ảnh nội tuyến để tạo dấu ấn riêng cho các câu trả lời của bạn và tránh gây cảm giác vô cảm và máy móc.

Xây dựng kho lưu trữ các câu trả lời

Tạo các câu trả lời soạn sẵn mang tính cá nhân, sắp xếp chúng vào các thư mục và chia sẻ với nhân viên hỗ trợ đồng nghiệp để xử lý các phiếu yêu cầu phổ biến một cách nhất quán và hiệu quả.

Xử lý phiếu yêu cầu nhanh chóng hơn

Tự động hóa toàn bộ quy trình công việc

Cài đặt thêm chức năng tự động hóa nhiều hành động khác nhau để kích hoạt chúng trong các tình huống cụ thể khi cần thiết.

Thực hiện hành động trên nhiều phiếu yêu cầu

Thay đổi các thuộc tính của phiếu yêu cầu, gắn thêm thẻ và gửi trả lời hàng loạt trên nhiều phiếu yêu cầu cùng một lúc bằng tính năng Hành động hàng loạt.

Tạo mẫu phiếu yêu cầu

Tiết kiệm thời gian để tạo phiếu yêu cầu mới bằng cách lưu các mẫu phiếu yêu cầu với các trường phiếu yêu cầu phù hợp cho các loại vấn đề khác nhau.