Phân công và xếp mức độ ưu tiên cho các phiếu yêu cầu dễ dàng

Tạo quy trình công việc dựa trên các từ khóa và thuộc tính phiếu yêu cầu để tự động phân công và chuyển phiếu đến đúng nhóm hoặc nhân viên hỗ trợ dựa trên ảnh hưởng và mức độ khẩn cấp.

assign and prioritize tickets effortlessly 2x assign and prioritize tickets effortlessly 2x

Tự động hóa các phần việc thường ngày

Cài đặt chức năng tự động hóa để quản lý các phần việc thông thường như theo dõi các phản hồi đang chờ xử lý hoặc chuyển các phiếu yêu cầu quá hạn cho giám sát viên.

automate routine replies 2x automate routine replies 2x

Phản ứng nhanh hơn trước các sự kiện quan trọng

Thiết lập chức năng tự động hóa theo yếu tố kích hoạt đối với các sự kiện yêu cầu phản ứng ngay lập tức và các công việc như gửi thông báo hoặc sửa đổi mức độ ưu tiên trong thời gian thực.

automate repetitive tasks 2x automate repetitive tasks 2x

Đơn giản hóa các phần việc thủ công

Các câu trả lời soạn sẵn

Đảm bảo trả lời nhanh chóng, nhất quán cho các câu hỏi phổ biến bằng cách tạo lập và sử dụng các câu trả lời đã được định dạng sẵn.

Tự động hóa theo kịch bản

Thực hiện nhiều hành động khác nhau và kích hoạt chuỗi công việc chỉ bằng một lần nhấp chuột dựa trên chức năng tự động hóa theo kịch bản.

Các mẫu phiếu yêu cầu

Tự động xác lập các chi tiết thu thập thông tin của phiếu yêu cầu như chủ đề, mô tả và các thuộc tính để tạo phiếu yêu cầu và gửi email nhanh chóng hơn.