Danh mục các tính năng

FREE

Số nhân viên KHÔNG GIỚI HẠN

 

 

 

 

GROWTH

$15

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$18

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

₹999

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹1199

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

€15

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€18

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

£12

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£15

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

A$25

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$30

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

$49

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$59

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

₹3599

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹4299

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

€49

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€59

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

£35

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£42

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

A$69

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$83

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

$79

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$95

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

₹5699

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹6899

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

€79

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€95

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

£60

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£72

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

A$109

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$131

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

QUẢN LÝ THẺ YÊU CẦU
Lập thẻ yêu cầu qua email
Các thông báo tự động qua email
Hợp nhất các thẻ yêu cầu
Xuất thẻ yêu cầu
Các hoạt động dành cho thẻ yêu cầu
Đặt ưu tiên
Đặt trạng thái
Email quảng cáo gửi đi
Các hộp thư đến sử dụng chung
Các thông báo thông minh tích hợp trong ứng dụng
Hủy lệnh gửi đi
Tách các thẻ yêu cầu
Phân loại các cuộc đối thoại xử lý thẻ yêu cầu
Quan sát các thẻ yêu cầu
Theo dõi thời gian
Các mẫu thẻ yêu cầu
Nhận đặc điểm nhận dạng
Đính kèm hình ảnh có chú giải
Standard CSAT surveys
Khảo sát CSAT tùy chỉnh
Phạm vi thẻ yêu cầu nâng cao
NĂNG SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
Các câu trả lời soạn sẵn dùng chung
Các ghi chú công khai và riêng tư trong các thẻ yêu cầu
Các phần giữ chỗ động
Những điều cần làm
Các nhãn tag
Các hành động nhanh
Các kịch bản chạm một lần
Các câu trả lời soạn sẵn dành riêng cho cá nhân
Phát hiện tình huống xung đột của nhân viên
Kiểm soát xuất thông tin
Tìm kiếm được lọc
Các cơ chế trò chơi được tích hợp
Các nhân viên thời vụ
Các chế độ xem thẻ yêu cầu tùy chỉnh
Ứng dụng tổng kết
Bổ sung công cụ nhắc nhở những điều cần làm
Phát lại phiên rô-bốt mạng
Các biểu mẫu soạn sẵn
Huấn luyện về chất lượng
TỰ ĐỘNG HÓA LUỒNG CÔNG VIỆC
Tự động hóa vận hành trong quá trình tạo thẻ
Tự động hóa kích hoạt theo thời gian
Tự động hóa luồng công việc kích hoạt theo sự kiện
Các yếu tố kích hoạt thời gian đối với tình trạng tùy chỉnh
Phân công xử lý thẻ yêu cầu xoay vòng luân phiên
Lên lịch trình thông báo tự động
Phân công xử lý thẻ quân bình dựa trên khối lượng công việc
Phân công xử lý thẻ dựa trên kỹ năng
Các ca làm việc của nhân viên
QUẢN LÝ THỎA THUẬN MỨC ĐỘ DỊCH VỤ (SLA)
Quản lý các quy định công việc thông qua các thỏa thuận SLA
Công cụ nhắc nhở thỏa thuận SLA
Các email vượt cấp đối với tình huống vi phạm thỏa thuận SLA
Các chính sách về thỏa thuận SLA
Thỏa thuận SLA theo cấp độ sản phẩm, nhóm và công ty
Thỏa thuận SLA đối với từng phản hồi
KHO KIẾN THỨC VÀ CÁC DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG
Kho kiến thức
Kho kiến thức riêng tư
Gửi email đến kho kiến thức
Các giải pháp tự động đề xuất
Tự động sắp xếp lại bài viết
Liên kết các bài viết với nhau
Lọc bài viết nâng cao
Tự động tạo lập sơ đồ trang web
Quản lý đồng thời nhiều bài viết nâng cao
Các diễn đàn cộng đồng
Quản lý nội dung đa sản phẩm
Lập phiên bản bài viết
Phân tích kho kiến thức
Các khuôn mẫu bài viết
Phê chuẩn luồng công việc
TIỆN ÍCH TRỢ GIÚP
Biểu mẫu liên hệ có thể nhúng được
Các bài viết về giải pháp có thể nhúng được
Đa tiện ích
Tùy chỉnh diện mạo
Theo dõi tình trạng thất vọng
Hành trình trải nghiệm của khách hàng
Kho kiến thức đa ngôn ngữ
Các trường thẻ yêu cầu đa ngôn ngữ
Các giải pháp theo bối cảnh cụ thể của trang
HỖ TRỢ QUA MẠNG XÃ HỘI
Kênh Twitter cơ bản
Kênh Facebook cơ bản
Kênh Twitter nâng cao
Kênh Facebook Nâng cao
Ứng dụng WhatsApp Business
CỘNG TÁC
Cộng tác với Freshconnect theo bối cảnh
Các thẻ yêu cầu được liên kết
Chia sẻ quyền sở hữu thẻ yêu cầu
Lập thẻ yêu cầu chính-phụ
Cộng tác viên
Lên đến 5.000 cộng tác viên
Lên đến 5.000 cộng tác viên
LẬP BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH
Bảng điều khiển mặc định
Các xu hướng số lượng thẻ
Báo cáo chuyên sâu về dịch vụ hỗ trợ
Xuất báo cáo
Lưu báo cáo
Hiệu quả làm việc của nhân viên và đội ngũ nhân viên
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của khách hàng
Báo cáo tổng kết theo bảng chấm công
Lên lịch báo cáo
Xem xét chi tiết về thẻ yêu cầu trong các báo cáo
Xem xét chi tiết dữ liệu theo ba cấp độ
Phân phối hiệu quả làm việc
Phân tích số khách hàng quan trọng nhất
Báo cáo vòng đời thẻ yêu cầu
Các báo cáo tùy chỉnh
Các tiện ích soạn thảo văn bản và tạo phong cách cho tiện ích ấy
Các Bảng điều khiển dành cho Đội ngũ nhân viên
Xuất dữ liệu
CÁC BIỂU MẪU THẺ YÊU CẦU
Tình trạng tùy chỉnh
Các trường tùy chỉnh của thẻ yêu cầu
Các trường phụ thuộc trong các biểu mẫu thẻ yêu cầu
Các biểu mẫu thẻ yêu cầu năng động
Các biểu mẫu thẻ yêu cầu đa ngôn ngữ
HỖ TRỢ TOÀN CẦU
Các thông báo email năng động
Kho kiến thức đa ngôn ngữ
Các cuộc khảo sát đa ngôn ngữ về sự hài lòng của khách hàng
Các múi giờ khác nhau
Các giờ làm việc khác nhau
Dịch vụ hỗ trợ đa sản phẩm
Lên đến 5 sản phẩm
Số sản phẩm không hạn chế
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Các trường doanh nghiệp và liên hệ
Các trường doanh nghiệp và liên hệ tùy chỉnh
Hành trình trải nghiệm khách hàng
Phân tích khách hàng 360
Liên kết nhiều doanh nghiệp với một điểm liên hệ duy nhất
Liên hệ nhận dạng bằng cách sử dụng mã số bên ngoài
Các phân khúc khách hàng
CÁC TÍNH NĂNG TÙY CHỈNH
Tùy chỉnh cổng thông tin công khai
Tiếp cận API
200 cuộc gọi/phút
400 cuộc gọi/phút
700 cuộc gọi/phút
Ánh xạ tên miền tùy chỉnh
Tùy chỉnh CSS
Tùy chỉnh cổng thông tin hoàn toàn
Các vai trò có thể tùy chỉnh của nhân viên
Giao diện lập trình ứng dụng có thể mở rộng
Kho trưng bày sản phẩm FreshThemes
Các đối tượng tùy chỉnh
FREDDY – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DÀNH CHO DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Email bot
Assist bot
Tín hiệu xã hội
Thank you detector – xác định thông điệp cám ơn của khách hàng
Tự động phân loại
Đề xuất viết bài hướng dẫn khách hàng
Đề xuất câu trả lời soạn sẵn
Tính năng Robo Assist (Các kết nối RPA)
Lập báo cáo rô-bốt mạng
Số phiên rô-bốt mạng miễn phí/tháng
5.000 phiên rô-bốt mạng/tháng
QUẢN LÝ THAY ĐỔI
Nhật ký kiểm tra
Hộp cát
BẢO MẬT
Chứng chỉ Lớp Bảo mật SSL
Xác thực Đăng nhập Một lần (SSO)
Định vị trung tâm dữ liệu
Xác thực Đăng nhập Một lần bằng SAML
DKIM/DMARC
Các máy chủ email tùy chỉnh
Các chứng chỉ Lớp Bảo mật SSL tùy chỉnh
Chính sách mật khẩu nâng cao dành cho đội ngũ nhân viên và khách hàng
Hạn chế truy cập dịch vụ hỗ trợ
Hạn chế phạm vi địa chỉ IP
CÁC ỨNG DỤNG
Tiếp cận kho trưng bày các ứng dụng
Các ứng dụng tiếp thị email và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)
Ứng dụng tích hợp điện thoại đám mây
Các ứng dụng khảo sát và phản hồi thông tin
Các ứng dụng theo dõi thời gian và lập hóa đơn
Các ứng dụng tùy chỉnh
ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA FRESHDESK
Freshdesk dành cho iOS
Freshdesk dành cho Android
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Kho kiến thức
Các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ email 24x7
Hỗ trợ điện thoại 24x5
Hỗ trợ chat 24x5
Danh mục tính năng

GROWTH

$29

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$35

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

₹1999

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹2399

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

€29

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€35

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

£25

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£30

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

A$45

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$54

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

$59

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$71

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

₹4299

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹5159

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

€59

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€71

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

£45

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£56

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

A$85

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$102

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

$99

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$119

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

₹7199

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹8699

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

€99

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€119

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

£75

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£90

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

A$140

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$168

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

LẬP THẺ YÊU CẦU
Lập thẻ yêu cầu qua email
Các thông báo tự động qua email
Twitter
Facebook
Các ghi chú công khai và riêng tư trong các thẻ yêu cầu
Hợp nhất các thẻ yêu cầu
Xuất thẻ yêu cầu
Các hoạt động dành cho thẻ yêu cầu
Đặt ưu tiên
Đặt trạng thái
Email quảng cáo gửi đi
Các hộp thư đến sử dụng chung
Các thông báo thông minh tích hợp trong ứng dụng
Hủy lệnh gửi đi
Tách các thẻ yêu cầu
Phân loại các cuộc đối thoại xử lý thẻ yêu cầu
Quan sát các thẻ yêu cầu
Các trường tùy chỉnh của thẻ yêu cầu
Tùy chỉnh trạng thái
Các trường phụ thuộc trong các biểu mẫu thẻ yêu cầu
Các biểu mẫu thẻ yêu cầu động
Ứng dụng Whatsapp Business
Theo dõi thời gian
Các mẫu thẻ yêu cầu
Nhận đặc điểm nhận dạng
Đính kèm hình ảnh có chú giải
Các đối tượng tùy chỉnh
NHẮN TIN
Số khách truy cập duy nhất hàng tháng (MUV)
100.000 MUV/nhân viên
300.000 MUV/nhân viên
400.000 MUV/nhân viên
Nhắn tin qua web
Ứng dụng tích hợp máy điện thoại di động thông qua SDK (Android, iOS, Phonegap)
Facebook Messenger
Ghi chú riêng tư
Nhóm
Dịch vụ nhắn tin đa dạng
Thông báo các tin nhắn đã đọc
Đính kèm tệp tin
Các nhãn đối thoại
Hộp thư đến của nhóm dạng thu gọn
Hộp thư đến của nhóm dạng thu gọn (Ứng dụng Chrome extension)
Ứng dụng điện thoại di động
Nhắn tin thủ công
Tệp tin
10 tệp tin/nhân viên + 10 tệp tin chia sẻ với nhóm
50 tệp tin/nhân viên + 50 tệp tin chia sẻ với nhóm
100 tệp tin/nhân viên + 100 tệp tin chia sẻ với nhóm
Các thẻ yêu cầu từ trò chuyện
Các chủ đề
Các Câu hỏi Thường gặp
Ứng dụng WhatsApp Business
Ứng dụng Apple Business Chat
LINE
Ổ cắm thông minh
Các tin nhắn được kích hoạt
Các tin nhắn mục tiêu
Chia sẻ trình duyệt
Tải về/chia sẻ bản ghi nội dung chat
ĐIỆN THOẠI
Mua tại địa phương/Các số điện thoại gọi miễn phí
Các số điện thoại không hạn chế
Các số điện thoại không hạn chế
Các số điện thoại không hạn chế
Mua các số điện thoại dễ nhớ
Các số điện thoại không hạn chế
Các số điện thoại không hạn chế
Các số điện thoại không hạn chế
Chuyển đổi số điện thoại
Che chắn cuộc gọi
Tùy chỉnh tiếng chuông điện thoại
Những lời chào & tin nhắn có thể tùy chỉnh
Chuyển cho các nhóm
Định tuyến đến số điện thoại bên ngoài
Các cuộc gọi đồng thời
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Trả lời trong trình duyệt
Chuyển đến điện thoại
Tắt tiếng
Cuộc gọi ra từ bất cứ số điện thoại nào
Các hàng cuộc gọi chờ cơ bản
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Chận cuộc gọi
Giữ máy
Giữ máy có tiếng nhạc
Các chỉ số về cuộc gọi
Xuất các chỉ số về cuộc gọi
Thư thoại
Ghi âm cuộc gọi
Dừng ghi âm cuộc gọi
Tóm tắt cuộc gọi theo thời gian thực
Khả năng hiển thị hàng chờ theo thời gian thực
Hoạt động của nhân viên theo thời gian thực
Tình trạng của nhân viên tại trung tâm cuộc gọi
Giám sát cuộc gọi
Tham gia cuộc gọi dành cho nhân viên
Các chỉ số về cuộc gọi nâng cao
Mang theo Thiết bị của Riêng bạn (BYOC)
IVR (hệ thống cung cấp thông tin qua tin nhắn tự động)
Lên đến 5 cấp độ (khi có yêu cầu)
Lên đến 5 cấp độ (khi có yêu cầu)
Chọn IVR
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng (CSAT) qua Hệ thống IVR
Gọi điện thoại hội nghị (3 bên)
Các kết nối SIP
Các chỉ số cuộc gọi bị bỏ sót
Giám sát cấp độ dịch vụ
KHO KIẾN THỨC VÀ CÁC DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG
Kho kiến thức
Kho kiến thức riêng tư
Gửi email đến kho kiến thức
Các giải pháp tự động đề xuất
Tự động sắp xếp lại bài viết
Liên kết các bài viết với nhau
Lọc bài viết nâng cao
Tự động tạo lập sơ đồ trang web
Quản lý đồng thời nhiều bài viết nâng cao
Quản lý nội dung đa sản phẩm
Lập phiên bản bài viết
Phân tích kho kiến thức
Các khuôn mẫu bài viết
Các diễn đàn cộng đồng
Kho kiến thức đa kênh
Phê chuẩn luồng công việc
TIỆN ÍCH TRỢ GIÚP
Biểu mẫu liên hệ có thể nhúng được
Các bài viết về giải pháp có thể nhúng được
Đa tiện ích
Tùy chỉnh diện mạo
Theo dõi tình trạng thất vọng
Hành trình trải nghiệm của khách hàng
Tiện ích giúp đỡ đa ngôn ngữ
Các giải pháp theo bối cảnh cụ thể của trang
CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tùy chỉnh cổng thông tin công cộng
Ánh xạ tên miền tùy chỉnh
Tùy chỉnh CSS
Tùy chỉnh cổng thông tin hoàn toàn
Kho trưng bày sản phẩm FreshThemes
ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Ứng dụng lập thẻ yêu cầu theo chuẩn iOS & Android
Nhắn tin theo chuẩn iOS & Android
Điện thoại theo chuẩn iOS & Android
CỘNG TÁC
Cộng tác theo bối cảnh
Phát hiện tình huống xung đột của nhân viên
Kiểm soát xuất thông tin (Lập thẻ)
Các thẻ yêu cầu được liên kết
Chia sẻ quyền sở hữu thẻ yêu cầu
Lập thẻ yêu cầu chính-phụ
Cộng tác viên
Lên đến 5.000 cộng tác viên
Lên đến 5.000 cộng tác viên
HỖ TRỢ TOÀN CẦU
Các thông báo email năng động
Kho kiến thức đa ngôn ngữ
Các cuộc khảo sát đa ngôn ngữ về sự hài lòng của khách hàng
Các múi giờ khác nhau
Dịch vụ hỗ trợ đa sản phẩm
Lên đến 5 sản phẩm
Số sản phẩm không hạn chế
Các biểu mẫu thẻ yêu cầu đa ngôn ngữ
Ứng dụng nhắn tin đa ngôn ngữ qua web
Ứng dụng di động đa ngôn ngữ (Nhắn tin)
Giao diện nhân viên đa ngôn ngữ (Nhắn tin)
Các chủ đề đa ngôn ngữ (Nhắn tin)
Các Câu hỏi Thường gặp đa ngôn ngữ (Nhắn tin)
Trải nghiệm ngoại tuyến đa ngôn ngữ (Nhắn tin)
Dịch thuật trực tiếp (Nhắn tin)
Hộp thư đến đa ngôn ngữ dành cho đội ngũ nhân viên (Nhắn tin)
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Các trường doanh nghiệp và liên hệ (Lập thẻ yêu cầu)
Các trường doanh nghiệp và liên hệ tùy chỉnh (Lập thẻ yêu cầu)
Phân khúc người dùng
Xác định mục tiêu người dung
Số lượng liên hệ không hạn chế
Theo dõi sự kiện của người dùng (Nhắn tin)
Các thuộc tính tùy chỉnh của người dùng
Hành trình trải nghiệm khách hàng
Phân tích khách hàng 360
Liên kết nhiều doanh nghiệp với một điểm liên hệ duy nhất(Lập thẻ yêu cầu)
Liên hệ nhận dạng bằng cách sử dụng mã số bên ngoài (Lập thẻ yêu cầu)
Giao diện lập trình ứng dụng dành cho hoạt động
Các phân khúc khách hàng
TỰ ĐỘNG HÓA LUỒNG CÔNG VIỆC
Tự động hóa vận hành trong quá trình tạo thẻ
Tự động hóa kích hoạt theo thời gian dựa trên các thẻ yêu cầu
Tự động hóa kích hoạt theo sự kiện dựa trên các thẻ yêu cầu
Thông báo cho khách hàng về cuộc trò chuyện chưa đọc qua email
Thông báo đẩy để nhắn tin (Máy tính để bàn & Điện thoại di động)
Hàng chờ (hàng chờ cuộc gọi nâng cao)
Quy mô hàng chờ là 20, Thời gian chờ 10 phút
Quy mô hàng chờ không hạn chế, Gia hạn thời gian chờ
Quy mô hàng chờ không hạn chế, Gia hạn thời gian chờ
Các yếu tố kích hoạt thời gian đối với tình trạng tùy chỉnh thẻ yêu cầu
Phân công xử lý thẻ yêu cầu xoay vòng luân phiên
Lên lịch trình thông báo tự động (Lập thẻ yêu cầu)
Phân công thông minh IntelliAssign (Nhắn tin)
Tự động giải quyết (Nhắn tin)
Tự động Nâng cao (Nhắn tin)
Các máy nhánh của nhân viên (Điện thoại)
Tự động định tuyến (Điện thoại)
Chuyển thẻ vượt cấp thông minh
Khôi phục hàng chờ
Phân công xử lý thẻ dựa trên kỹ năng
Các ca làm việc của nhân viên (Lập thẻ yêu cầu)
Định tuyến đa kênh
CÁC RÔ-BỐT MẠNG VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)
Các phiên rô-bốt mạng miễn phí
2.000 phiên rô-bốt mạng/tháng
3.000 phiên rô-bốt mạng/tháng
5.000 phiên rô-bốt mạng/tháng
Xây dựng chatbot
Xác định ý định người dùng
Các câu trả lời do phần mềm Freddy vận hành
Các rô-bốt mạng đa ngôn ngữ
Các kết nối Giao thức lập trình ứng dụng (API)
Ngôn ngữ lập trình CSS & JS tùy chỉnh
Các thông số tùy chỉnh
Các phương tiện tương tác đa truyền thông
Chuyển giao cho nhân viên
Các hoạt động rô-bốt mạng
Phân tích chatbot
Lập bản ghi thư thoại
Sử dụng Rô-bốt mạng của Riêng bạn (Các Giao diện API đối thoại)
Email bot
Assist bot
Tín hiệu xã hội
Thank you detector – xác định thông điệp cám ơn của khách hàng
Tự động phân loại
Đề xuất viết bài hướng dẫn khách hàng
Đề xuất câu trả lời soạn sẵn
Tính năng Robo Assist (Các kết nối RPA)
Lập báo cáo rô-bốt mạng
Rô-bốt mạng trong Hệ thống IRV có tiếng nói
Voicebot (rô-bốt mạng phát âm thanh)
NĂNG SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
Các câu trả lời soạn sẵn dùng chung và dành riêng cho cá nhân (Lập thẻ yêu cầu)
Các ghi chú công khai và riêng tư trong các thẻ yêu cầu
Các phần giữ chỗ động (Lập thẻ yêu cầu)
Những điều cần làm (Lập thẻ yêu cầu)
Các nhãn tag (Lập thẻ yêu cầu)
Các hành động nhanh (Lập thẻ yêu cầu)
Các kịch bản chạm một lần
Tìm kiếm được lọc
Các cơ chế trò chơi được tích hợp (Lập thẻ yêu cầu)
Các nhân viên thời vụ (Lập thẻ yêu cầu)
Các chế độ xem thẻ yêu cầu tùy chỉnh
Ứng dụng tổng kết (Lập thẻ yêu cầu)
Bổ sung công cụ nhắc nhở những điều cần làm
Các chế độ xem Hộp thư đến (Nhắn tin)
Các chế độ xem tùy chỉnh (Nhắn tin)
Hộp thư đến ưu tiên (Nhắn tin)
Câu trả lời soạn sẵn để nhắn tin
Tính năng quản lý đồng thời nhiều đối tượng (Nhắn tin)
Tính năng quản lý hoạt động của nhân viên (Nhắn tin)
Mã số người gọi vào
Ứng dụng Desktop notifications dành cho điện thoại
Ứng dụng Ghi chú cuộc gọi
Chuyển Ghi chú cuộc gọi
Để lại tin nhắn vào Hộp thư thoại
Nhấp để nối cuộc gọi sang máy nhánh
Thao tác sau cuộc gọi
Phát lại phiên rô-bốt mạng
Các biểu mẫu soạn sẵn (Lập thẻ yêu cầu)
Huấn luyện về chất lượng
CÁC BÁO CÁO VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Bảng điều khiển Mọi kênh mặc định
Phân tích hiệu quả hoạt động Mọi kênh
Phân tích Dung lượng Mọi kênh
Xuất báo cáo
Lưu báo cáo
Lên lịch báo cáo
Các bảng điều khiển Đa kênh dành cho nhóm
Các bảng điều khiển khả năng cung cấp Mọi kênh
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng (CSAT) Mọi kênh
Báo cáo tóm tắt cuộc gọi
Báo cáo hiệu quả làm việc của nhân viên
Báo cáo tình hình trung tâm cuộc gọi
Phân tích số lượng cuộc gọi
Báo cáo hoạt động của nhân viên
Các chỉ số cuộc gọi bị bỏ sót
Báo cáo các chỉ số cấp độ dịch vụ
Báo cáo tổng quan về cuộc đối thoại
Báo cáo hiệu quả làm việc của nhóm chuyên trách trò chuyện
Các báo cáo tùy chỉnh Mọi kênh
Các cuộc gọi vi phạm cấp độ dịch vụ
CÁC ỨNG DỤNG & GIẢI PHÁP TÍCH HỢP
Tiếp cận kho trưng bày các ứng dụng
Các ứng dụng tiếp thị email và Quản lý Quan hệ Khách hàng (Lập thẻ yêu cầu)
Ứng dụng tích hợp điện thoại đám mây (Lập thẻ yêu cầu)
Tiếp cận Giao diện API (Lập thẻ yêu cầu)
200 cuộc gọi/phút
400 cuộc gọi/phút
700 cuộc gọi/phút
Wordpress (Nhắn tin)
Shopify
Slack
Các giới hạn Giao diện API ở điện thoại
100/phút
400/phút
500/phút
Các ứng dụng khảo sát & phản hồi thông tin (Lập thẻ yêu cầu).
Các công cụ theo dõi thời gian và lập hóa đơn (Lập thẻ yêu cầu)
Các ứng dụng tùy chỉnh
Giao diện API Đối thoại (Nhắn tin)
Giao diện API bản ghi đối thoại (Nhắn tin)
Giao diện API dữ liệu mở rộng (Nhắn tin)
Giao diện API dành cho nhân viên (Nhắn tin)
Giao diện Rich messaging APIs
Webhooks
CÁC NGHIỆP VỤ HỖ TRỢ
Quản lý nhân viên đa kênh
Các nhóm hỗ trợ đa kênh
Số giờ làm việc đa kênh
Quản lý các quy chế kinh doanh thông qua các Thỏa thuận Mức độ Dịch vụ (SLA) theo thẻ yêu cầu
Các vai trò xác định trước (Nhắn tin)
Trải nghiệm ngoại tuyến (Nhắn tin)
Các vai trò tùy chỉnh dành cho nhân viên (Lập thẻ yêu cầu)
Công cụ nhắc nhở thỏa thuận SLA (Lập thẻ yêu cầu)
Các email vượt cấp đối với tình huống vi phạm thỏa thuận SLA
Các chính sách về thỏa thuận SLA (Lập thẻ yêu cầu)
Thỏa thuận SLA theo cấp độ sản phẩm, nhóm và công ty (Lập thẻ yêu cầu)
Thỏa thuận SLA đối với từng phản hồi (Lập thẻ yêu cầu)
Các vai trò tùy chỉnh (Nhắn tin)
Kiểm soát tiếp cận dựa trên phạm vi (Điện thoại)
Chế độ đa kênh ở các ngày nghỉ lễ
Nhật ký kiểm tra (Lập thẻ yêu cầu)
Hộp cát (Lập thẻ yêu cầu)
Phạm vi thẻ yêu cầu nâng cao
BẢO MẬT
Chứng chỉ Lớp Bảo mật SSL
Xác thực Đăng nhập Một lần (SSO)
Định vị trung tâm dữ liệu
Xác thực Đăng nhập Một lần bằng SAML
DKIM/DMARC
Các máy chủ email tùy chỉnh
Các chứng chỉ Lớp Bảo mật SSL tùy chỉnh
Tuân thủ Quy định chung về Bảo mật Thông tin (GPDR)
Chận các địa chỉ IP
Tiêu chuẩn ISO 27001
Bộ Tiêu chí SOC 2 của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA)
Đạo luật Quyền Riêng tư của Người Tiêu dùng của Tiểu bang California (CCPA)
Nhắn tin –WCAG (Dành cho Hộp thư đến của nhóm dạng thu gọn)
Chính sách mật khẩu nâng cao dành cho đội ngũ nhân viên và khách hàng
Hạn chế truy cập dịch vụ hỗ trợ
Hạn chế phạm vi địa chỉ IP
Các tên miền được cho phép
Xác thực người dùng (JWT)
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Kho kiến thức
Các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ email 24x7
Hỗ trợ điện thoại 24x5
Hỗ trợ chat 24x5

Quản lý Dịch vụ Hiện trường (bổ sung)

Danh mục tính năng

GROWTH

+ $15

/nhân viên hiện trường/tháng

GROWTH

+ ₹999

/nhân viên hiện trường/tháng

GROWTH

+ €15

/nhân viên hiện trường/tháng

GROWTH

+ £12

/nhân viên hiện trường/tháng

GROWTH

+ A$25

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ $15

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ ₹999

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ €15

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ £12

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ A$25

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ $15

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ ₹999

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ €15

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ £12

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ A$25

/nhân viên hiện trường/tháng

Dành cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ và các giám sát viên hiện trường
Quản lý phần việc dịch vụ
Quản lý đội ngũ tại hiện trường
Xếp đặt và quản lý cuộc hẹn
Bảng điều khiển lên lịch trình
Báo cáo được rà soát để giám sát hiệu quả làm việc của nhóm hiện trường
Báo cáo được rà soát để theo dõi các xu hướng số lượng dịch vụ tại hiện trường
Các vai trò tùy chỉnh để quản lý dịch vụ tại hiện trường (FSM)
Dành cho các kỹ thuật viên hiện trường
Các ứng dụng iOS và Android cho dịch vụ tại hiện trường
Công cụ Push notifications để nhắn tin
Theo dõi thời gian và ghi nhật ký về các phần việc dịch vụ
Thâu đạt chữ ký của khách hàng
Các ghi chú riêng tư về các phần việc dịch vụ
Điều hướng đến các địa điểm phục vụ khách hàng