HÀNG THÁNG
HÀNG NĂM
Tính năng
SPROUT
0

Cho số nhân viên hỗ trợ KHÔNG GIỚI HẠN

BLOSSOM
$ 15

/nhân viên hỗ trợ /tháng được tính hóa đơn hàng năm đơn hàng tháng

GARDEN
$ 29

/nhân viên hỗ trợ /tháng được tính hóa đơn hàng năm đơn hàng tháng

ESTATE
$ 49

/nhân viên hỗ trợ /tháng được tính hóa đơn hàng năm đơn hàng tháng

FOREST
$ 109

/nhân viên hỗ trợ /tháng được tính hóa đơn hàng năm đơn hàng tháng

QUẢN LÝ PHIẾU YÊU CẦU
Thông báo qua email tự động
Hợp nhất phiếu yêu cầu
Xuất phiếu yêu cầu
Các hoạt động trên phiếu yêu cầu
Tạo phiếu yêu cầu qua email
Cài đặt thứ tự ưu tiên
Cài đặt trạng thái
Email gửi đi
Tính năng tích hợp Freshcaller cơ bản
Tính năng tích hợp Freshchat và Freshcaller nâng cao
Hoàn tác lệnh Gửi
Chia tách phiếu yêu cầu
Phân loại các cuộc hội thoại theo thẻ yêu cầu
Các hộp thư đến sử dụng chung
Quan sát phiếu yêu cầu
Theo dõi thời gian
Các mẫu phiếu yêu cầu
Giả định danh tính
Đính kèm hình ảnh có chú thích
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng - Tiêu chuẩn
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng - Có thể tùy chỉnh
NĂNG SUẤT CỦA NHÂN VIÊN HỖ TRỢ
Câu trả lời soạn trước dùng chung
Ghi chú công khai và riêng tư trong phiếu yêu cầu
Các trình giữ chỗ động
Những việc cần làm
Thẻ
Hành động nhanh
Các kịch bản với một nút ấn
Câu trả lời soạn sẵn của cá nhân
Phát hiện xung đột giữa các nhân viên hỗ trợ
Giám sát tiến trình
Tìm kiếm với bộ lọc
Cơ chế game hóa tích hợp
Nhân viên hỗ trợ không thường xuyên
Các lượt xem phiếu yêu cầu tùy chỉnh
Ứng dụng tóm tắt
Thêm lời nhắc vào danh sách Những việc cần làm
Phát lại phiên truy cập
Các biểu mẫu soạn trước
Các ca làm việc của nhân viên (BETA)
TỰ ĐỘNG HÓA DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Các cơ chế tự động vận hành việc tạo thẻ yêu cầu
Tự động kích hoạt theo thời gian
Tự động kích hoạt theo sự kiện
Các yếu tố kích hoạt thời gian dựa trên trạng thái tùy chỉnh
Phân công thẻ yêu cầu theo cách xoay vòng
Phân công thẻ yêu cầu theo cách cân bằng khối lượng công việc
Phân công thẻ yêu cầu dựa trên kĩ năng
QUẢN LÝ THỎA THUẬN MỨC ĐỘ DỊCH VỤ (SLA)
Quản lý quy tắc kinh doanh thông qua Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA)
Nhắc nhở Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA)
Email vượt cấp báo vi phạm Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA)
Các chính sách Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) khác nhau
Thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) ở cấp sản phẩm, nhóm và công ty
Thỏa thuận SLA cho từng câu trả lời
TỰ PHỤC VỤ
Kho kiến thức
Kho kiến thức riêng tư
Email đến kho kiến thức
Tự động đề xuất các giải pháp
Tự động đăng ký lại các bài viết
Lọc các bài viết nâng cao
Các hành động hàng loạt dành cho các bài viết nâng cao
Tạo sơ đồ trang web tự động
Các diễn đàn cộng đồng
Quản lý nội dung đa sản phẩm
Tạo phiên bản bài viết
Luồng công việc phê chuẩn
Tiện ích Help
Biểu mẫu liên hệ có thể nhúng được
Các bài viết giải pháp có thể nhúng được
Tủy chỉnh diện mạo
Theo dõi tình huống thất bại
Kho kiến thức đa ngôn ngữ
Hành trình khách hàng
Các trường thẻ yêu cầu đa ngôn ngữ
Các giải pháp theo bối cảnh cụ thể ở từng trang
QUẢN LÝ ĐA KÊNH
Kênh Twitter cơ bản
Kênh Facebook cơ bản
Kênh Twitter nâng cao
Kênh Facebook nâng cao
CỘNG TÁC
Cộng tác theo bối cảnh thông tin thông qua Freshconnect
Phiếu yêu cầu liên kết
Sở hữu phiếu yêu cầu chung
Phiếu yêu cầu mẹ-con
LẬP BÁO CÁO & PHÂN TÍCH
Bảng điều khiển mặc định
Đào sâu chi tiết dữ liệu ở ba cấp độ
Xu hướng khối lượng phiếu yêu cầu
Báo cáo chuyên sâu về dịch vụ trợ giúp
Xuất báo cáo
Lưu báo cáo
Thành tích làm việc của nhân viên và nhóm hỗ trợ
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của khách hàng
Báo cáo tóm tắt giờ làm việc
Lên lịch báo cáo
Xem chi tiết phiếu yêu cầu trong báo cáo
Phân phối thành tích làm việc
Phân tích khách hàng hàng đầu
Báo cáo vòng đời phiếu yêu cầu
Các bản báo cáo tùy chỉnh
Các tiện ích lập sơ đồ để xác lập các tình huống sử dụng riêng
Các tiện ích về văn bản và tạo kiểu tiện ích
Bảng điều khiển nhóm
Xuất dữ liệu
CÁC BIỂU MẪU PHIẾU YÊU CẦU
Trạng thái tùy chỉnh
Tùy chỉnh các trường của thẻ yêu cầu
Các trường phụ thuộc trong biểu mẫu phiếu yêu cầu
Biểu mẫu phiếu yêu cầu động
Các biểu mẫu thẻ yêu cầu đa ngôn ngữ
HỖ TRỢ TOÀN CẦU
Thông báo email động
Kho kiến thức đa ngôn ngữ
Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đa ngôn ngữ
Nhiều múi giờ
Nhiều giờ làm việc
Dịch vụ trợ giúp đa sản phẩm
Tối đa là 5 sản phẩm
Số sản phẩm không hạn chế
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Dòng thời gian khách hàng ở mọi kênh
Tùy chỉnh các trường liên hệ và nhóm công ty
Trộn các liên hệ
Hành trình khách hàng
Tính năng Customer 360
Liên kết nhiều công ty với một liên hệ
Xác định thông tin liên hệ bằng ID bên ngoài
Phân khúc khách hàng
Hỗ trợ ID bên ngoài
Tùy chỉnh
Tùy chỉnh cổng thông tin công khai
Truy cập API
Ánh xạ miền tùy chỉnh
Tùy chỉnh các tập tin CSS
Tùy chỉnh toàn bộ cổng thông tin
Các vai trò tùy chỉnh của nhân viên hỗ trợ
Thư viện FreshThemes
FREDDY - CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Chương trình rô-bốt email
Robot Trợ lý
Tín hiệu xã hội
Tính năng Thank You Detector
Tự động phân loại
Đề xuất Bài viết
Hỗ trợ Robot (Các Kết nối Tự động hóa Quá trình Robot [RPA])
Đề xuất các Câu Trả lời Soạn sẵn
Lập báo cáo chương trình rô bốt
Các phiên robot mạng miễn phí hàng tháng
5.000 phiên robot mạng /tháng
QUẢN LÝ THAY ĐỔI
Nhật ký kiểm tra
Hộp cát
BẢO MẬT
SSL 
Đăng nhập một lần
Điểm đặt trung tâm dữ liệu
Đăng nhập một lần với chuẩn SAML
DKIM/DMARC
Máy chủ email tùy chỉnh
Chứng chỉ SSL tùy chỉnh
Chính sách mật khẩu nâng cao cho nhân viên hỗ trợ và khách hàng
Hạn chế truy cập vào dịch vụ trợ giúp
Lập danh sách trắng cho địa chỉ IP
Tuân thủ Đạo luật HIPAA
CÁC ỨNG DỤNG
Thư viện ứng dụng
Các ứng dụng tiếp thị qua email và CRM
Ứng dụng tích hợp điện thoại dựa trên công nghệ đám mây
Các ứng dụng khảo sát và phản hồi thông tin
Các công cụ theo dõi thời gian và lập hóa đơn
Các ứng dụng tùy chỉnh
ỨNG DỤNG FRESHDESK CHO DI ĐỘNG
Freshdesk dành cho iOS
Freshdesk cdành ho Android
HỖ TRỢ
Kho kiến thức
Các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ qua email suốt 24 giờ/ngày ; 7 ngày/tuần
Hỗ trợ qua điện thoại suốt 24 giờ/ngày ; 5 ngày/tuần
Hỗ trợ qua trò chuyện suốt 24 giờ/ngày ; 5 ngày/tuần
CÁC TÍNH NĂNG MỌI KÊNH
SPROUT
KHÔNG ÁP DỤNG

BLOSSOM
KHÔNG ÁP DỤNG

GARDEN
KHÔNG ÁP DỤNG

ESTATE
+ $ 30

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

FOREST
+ $ 40

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

Gói Omnichannel
Các phiên robot mạng miễn phí hàng tháng
3.000 phiên robot mạng /tháng
5.000 phiên robot mạng /tháng
Dòng thời gian khách hàng ở mọi kênh
Tiện ích trò chuyện với khách hàng tùy chỉnh
Bối cảnh khách hàng
Các kênh nhắn tin
Những quy tắc phân công
Dung hợp Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Tính năng IntelliAssign
Chia sẻ trình duyệt
Các câu hỏi thường gặp (FAQ) đa ngôn ngữ
Topics
Lập báo cáo chatbots
Các số điện thoại mua hàng tại địa phương/miễn phí
Chuyển đổi số điện thoại
Nhấp để gọi
Hàng chờ cuộc gọi nâng cao
Hệ thống Tổng đài Trả lời Tự động (IVR)
Gọi qua số trung gian
Hộp thư thoạil
Bản ghi hộp thư thoại
Mã số của người gọi đến
Chuyển tiếp sau khi giới thiệu
Vượt cấp thông minh
Giám sát cuộc gọi
Tham gia cuộc gọi
Cuộc gọi hội nghị
Công việc sau cuộc gọi (ACW)
Các chỉ số cuộc gọi nâng cao
Các báo cáo cuộc gọi được lựa chọn
Báo cáo trung tâm cuộc gọi tùy chỉnh
Chờ cuộc gọi lại (chờ ảo)
Định tuyến ngoài giờ làm việc
Lịch nghỉ lễ
Các phút gọi đến nội bộ miển phí
3.000 phút/tháng
5.000 phút/tháng
Định tuyến cho ngày lễ
Giám sát mức độ dịch vụ
Các chỉ số cuộc gọi bị bỏ qua
Tương tác trả lời tự động (IVR) có lời nói
Chương trình rô-bốt có giọng nói
Lập báo cáo chương trình rô- bốt
Định tuyến mọi kênh
Tính năng xây dựng chatbot
Xác định ý định của khách hàng
Chatbot có các Câu trả lời & Dòng đối thoại    
Các kết nối giao diện lập trình ứng dụng (API)
Ngôn ngữ lập trình CSS & JS tùy chỉnh        
Các thông số tùy chỉnh    
Các phương tiện tương tác đa truyền thông    
Các hoạt động của chương trình rô-bốt
Các chương trình rô-bốt đa ngôn ngữ
Chuyển giao cho nhân viên
Dung hợp WhatsApp    
Dung hợp Facebook Messenger
Apple Business Chat
LINE
Quản lý Dịch vụ tại Hiện trường
SPROUT
KHÔNG ÁP DỤNG

BLOSSOM
$ 29

/nhân viên tại hiện trường/tháng

GARDEN
$ 29

/nhân viên tại hiện trường/tháng

ESTATE
$ 29

/nhân viên tại hiện trường/tháng

FOREST
$ 29

/nhân viên tại hiện trường/tháng

ĐỂ HỖ TRỢ CÁC NHÂN VIÊN VÀ CÁC GIÁM SÁT TẠI HIỆN TRƯỜNG
Quản lý phần việc dịch vụ
Quản lý nhóm hiện trường
Ghi nhận phân công và quản lý
Lên lịch trình bảng điều khiển
Báo cáo theo lựa chọn để giám sát hiệu quả làm việc của nhóm hiện trường
Báo cáo theo lựa chọn để theo dõi xu hướng khối lượng dịch vụ tại hiện trường
DÀNH CHO CÁC KỸ THUẬT VIÊN HIỆN TRƯỜNG
Các ứng dụng trên iOS và Android dành cho dịch vụ hiện trường
Các thông báo đẩy
Theo dõi và ghi nhận thời gian cho các phần việc dịch vụ
Thâu đạt chữ ký của khách hàng
Lưu ý riêng trong các phần việc dịch vụ
Địều hướng các địa điểm dịch vụ khách hàng