Danh mục các tính năng

FREE

Lên đến 10 đại lý

 

 

 

GROWTH

$15

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$18

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

₹999

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹1199

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

€15

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€18

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

£12

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£15

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

GROWTH

A$25

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$30

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

$49

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$59

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

₹3599

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹4299

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

€49

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€59

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

£35

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£42

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

PRO

A$69

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$83

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

$79

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

$95

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

₹5699

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

₹6899

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

€79

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

€95

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

£60

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

£72

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

ENTERPRISE

A$109

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm

A$131

/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng tháng

QUẢN LÝ THẺ YÊU CẦU
Lập thẻ yêu cầu qua email
Các thông báo tự động qua email
Hợp nhất các thẻ yêu cầu
Xuất thẻ yêu cầu
Các hoạt động dành cho thẻ yêu cầu
Đặt ưu tiên
Đặt trạng thái
Email quảng cáo gửi đi
Các hộp thư đến sử dụng chung
Các thông báo thông minh tích hợp trong ứng dụng
Hủy lệnh gửi đi
Tách các thẻ yêu cầu
Phân loại các cuộc đối thoại xử lý thẻ yêu cầu
Quan sát các thẻ yêu cầu
Theo dõi thời gian
Các mẫu thẻ yêu cầu
Nhận đặc điểm nhận dạng
Đính kèm hình ảnh có chú giải
Standard CSAT surveys
Khảo sát CSAT tùy chỉnh
Phạm vi thẻ yêu cầu nâng cao
NĂNG SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
Các câu trả lời soạn sẵn dùng chung
Các ghi chú công khai và riêng tư trong các thẻ yêu cầu
Các phần giữ chỗ động
Những điều cần làm
Các nhãn tag
Các hành động nhanh
Các kịch bản chạm một lần
Các câu trả lời soạn sẵn dành riêng cho cá nhân
Phát hiện tình huống xung đột của nhân viên
Kiểm soát xuất thông tin
Tìm kiếm được lọc
Các cơ chế trò chơi được tích hợp
Các nhân viên thời vụ
Các chế độ xem thẻ yêu cầu tùy chỉnh
Ứng dụng tổng kết
Bổ sung công cụ nhắc nhở những điều cần làm
Phát lại phiên rô-bốt mạng
Các biểu mẫu soạn sẵn
Huấn luyện về chất lượng
TỰ ĐỘNG HÓA LUỒNG CÔNG VIỆC
Tự động hóa vận hành trong quá trình tạo thẻ
Tự động hóa kích hoạt theo thời gian
Tự động hóa luồng công việc kích hoạt theo sự kiện
Các yếu tố kích hoạt thời gian đối với tình trạng tùy chỉnh
Phân công xử lý thẻ yêu cầu xoay vòng luân phiên
Lên lịch trình thông báo tự động
Phân công xử lý thẻ quân bình dựa trên khối lượng công việc
Phân công xử lý thẻ dựa trên kỹ năng
Các ca làm việc của nhân viên
QUẢN LÝ THỎA THUẬN MỨC ĐỘ DỊCH VỤ (SLA)
Quản lý các quy định công việc thông qua các thỏa thuận SLA
Công cụ nhắc nhở thỏa thuận SLA
Các email vượt cấp đối với tình huống vi phạm thỏa thuận SLA
Các chính sách về thỏa thuận SLA
Thỏa thuận SLA theo cấp độ sản phẩm, nhóm và công ty
Thỏa thuận SLA đối với từng phản hồi
KHO KIẾN THỨC VÀ CÁC DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG
Kho kiến thức
Kho kiến thức riêng tư
Gửi email đến kho kiến thức
Các giải pháp tự động đề xuất
Tự động sắp xếp lại bài viết
Liên kết các bài viết với nhau
Lọc bài viết nâng cao
Tự động tạo lập sơ đồ trang web
Quản lý đồng thời nhiều bài viết nâng cao
Các diễn đàn cộng đồng
Quản lý nội dung đa sản phẩm
Lập phiên bản bài viết
Phân tích kho kiến thức
Các khuôn mẫu bài viết
Phê chuẩn luồng công việc
TIỆN ÍCH TRỢ GIÚP
Biểu mẫu liên hệ có thể nhúng được
Các bài viết về giải pháp có thể nhúng được
Đa tiện ích
Tùy chỉnh diện mạo
Theo dõi tình trạng thất vọng
Hành trình trải nghiệm của khách hàng
Kho kiến thức đa ngôn ngữ
Các trường thẻ yêu cầu đa ngôn ngữ
Các giải pháp theo bối cảnh cụ thể của trang
HỖ TRỢ QUA MẠNG XÃ HỘI
Kênh Twitter cơ bản
Kênh Facebook cơ bản
Kênh Twitter nâng cao
Kênh Facebook Nâng cao
Ứng dụng WhatsApp Business
CỘNG TÁC
Cộng tác với Freshconnect theo bối cảnh
Các thẻ yêu cầu được liên kết
Chia sẻ quyền sở hữu thẻ yêu cầu
Lập thẻ yêu cầu chính-phụ
Cộng tác viên
Lên đến 5.000 cộng tác viên
Lên đến 5.000 cộng tác viên
LẬP BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH
Bảng điều khiển mặc định
Các xu hướng số lượng thẻ
Báo cáo chuyên sâu về dịch vụ hỗ trợ
Xuất báo cáo
Lưu báo cáo
Hiệu quả làm việc của nhân viên và đội ngũ nhân viên
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của khách hàng
Báo cáo tổng kết theo bảng chấm công
Lên lịch báo cáo
Xem xét chi tiết về thẻ yêu cầu trong các báo cáo
Xem xét chi tiết dữ liệu theo ba cấp độ
Phân phối hiệu quả làm việc
Phân tích số khách hàng quan trọng nhất
Báo cáo vòng đời thẻ yêu cầu
Các báo cáo tùy chỉnh
Các tiện ích soạn thảo văn bản và tạo phong cách cho tiện ích ấy
Các Bảng điều khiển dành cho Đội ngũ nhân viên
Xuất dữ liệu
CÁC BIỂU MẪU THẺ YÊU CẦU
Tình trạng tùy chỉnh
Các trường tùy chỉnh của thẻ yêu cầu
Các trường phụ thuộc trong các biểu mẫu thẻ yêu cầu
Các biểu mẫu thẻ yêu cầu năng động
Các biểu mẫu thẻ yêu cầu đa ngôn ngữ
HỖ TRỢ TOÀN CẦU
Các thông báo email năng động
Kho kiến thức đa ngôn ngữ
Các cuộc khảo sát đa ngôn ngữ về sự hài lòng của khách hàng
Các múi giờ khác nhau
Các giờ làm việc khác nhau
Dịch vụ hỗ trợ đa sản phẩm
Lên đến 5 sản phẩm
Số sản phẩm không hạn chế
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG
Các trường doanh nghiệp và liên hệ
Các trường doanh nghiệp và liên hệ tùy chỉnh
Hành trình trải nghiệm khách hàng
Phân tích khách hàng 360
Liên kết nhiều doanh nghiệp với một điểm liên hệ duy nhất
Liên hệ nhận dạng bằng cách sử dụng mã số bên ngoài
Các phân khúc khách hàng
CÁC TÍNH NĂNG TÙY CHỈNH
Tùy chỉnh cổng thông tin công khai
Tiếp cận API
200 cuộc gọi/phút
400 cuộc gọi/phút
700 cuộc gọi/phút
Ánh xạ tên miền tùy chỉnh
Tùy chỉnh CSS
Tùy chỉnh cổng thông tin hoàn toàn
Các vai trò có thể tùy chỉnh của nhân viên
Giao diện lập trình ứng dụng có thể mở rộng
Kho trưng bày sản phẩm FreshThemes
Các đối tượng tùy chỉnh
FREDDY – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DÀNH CHO DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Email bot
Assist bot
Tín hiệu xã hội
Thank you detector – xác định thông điệp cám ơn của khách hàng
Tự động phân loại
Đề xuất viết bài hướng dẫn khách hàng
Đề xuất câu trả lời soạn sẵn
Tính năng Robo Assist (Các kết nối RPA)
Lập báo cáo rô-bốt mạng
Số phiên rô-bốt mạng miễn phí/tháng
5.000 phiên rô-bốt mạng/tháng
QUẢN LÝ THAY ĐỔI
Nhật ký kiểm tra
Hộp cát
BẢO MẬT
Chứng chỉ Lớp Bảo mật SSL
Xác thực Đăng nhập Một lần (SSO)
Định vị trung tâm dữ liệu
Xác thực Đăng nhập Một lần bằng SAML
DKIM/DMARC
Các máy chủ email tùy chỉnh
Các chứng chỉ Lớp Bảo mật SSL tùy chỉnh
Chính sách mật khẩu nâng cao dành cho đội ngũ nhân viên và khách hàng
Hạn chế truy cập dịch vụ hỗ trợ
Hạn chế phạm vi địa chỉ IP
CÁC ỨNG DỤNG
Tiếp cận kho trưng bày các ứng dụng
Các ứng dụng tiếp thị email và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)
Ứng dụng tích hợp điện thoại đám mây
Các ứng dụng khảo sát và phản hồi thông tin
Các ứng dụng theo dõi thời gian và lập hóa đơn
Các ứng dụng tùy chỉnh
ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA FRESHDESK
Freshdesk dành cho iOS
Freshdesk dành cho Android
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Kho kiến thức
Các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ email 24x7
Hỗ trợ điện thoại 24x5
Hỗ trợ chat 24x5

Quản lý Dịch vụ Hiện trường (bổ sung)

Danh mục tính năng

GROWTH

+ $15

/nhân viên hiện trường/tháng

GROWTH

+ ₹999

/nhân viên hiện trường/tháng

GROWTH

+ €15

/nhân viên hiện trường/tháng

GROWTH

+ £12

/nhân viên hiện trường/tháng

GROWTH

+ A$25

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ $15

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ ₹999

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ €15

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ £12

/nhân viên hiện trường/tháng

PRO

+ A$25

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ $15

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ ₹999

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ €15

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ £12

/nhân viên hiện trường/tháng

ENTERPRISE

+ A$25

/nhân viên hiện trường/tháng

Dành cho đội ngũ nhân viên hỗ trợ và các giám sát viên hiện trường
Quản lý phần việc dịch vụ
Quản lý đội ngũ tại hiện trường
Xếp đặt và quản lý cuộc hẹn
Bảng điều khiển lên lịch trình
Báo cáo được rà soát để giám sát hiệu quả làm việc của nhóm hiện trường
Báo cáo được rà soát để theo dõi các xu hướng số lượng dịch vụ tại hiện trường
Các vai trò tùy chỉnh để quản lý dịch vụ tại hiện trường (FSM)
Dành cho các kỹ thuật viên hiện trường
Các ứng dụng iOS và Android cho dịch vụ tại hiện trường
Công cụ Push notifications để nhắn tin
Theo dõi thời gian và ghi nhật ký về các phần việc dịch vụ
Thâu đạt chữ ký của khách hàng
Các ghi chú riêng tư về các phần việc dịch vụ
Điều hướng đến các địa điểm phục vụ khách hàng