Quản lý phiếu yêu cầu từ nhiều kênh khác nhau

Xử lý các yêu cầu của khách hàng từ nhiều kênh khác nhau như email, điện thoại, trò chuyện, trang web, Facebook và Twitter bằng một dịch vụ trợ giúp duy nhất.

Cài đặt kỳ vọng của khách hàng

Cài đặt và quản lý các kỳ vọng của khách hàng bằng cách xác định các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA). Bạn có thể tạo nhiều SLA cho các tình huống khác nhau dựa trên loại vấn đề hoặc người gửi.

Hỗ trợ nhiều sản phẩm khác nhau

Định cấu hình cổng thông tin khách hàng duy nhất cho nhiều sản phẩm khác nhau và duy trì chúng ở một địa điểm duy nhất. Thiết lập các quy tắc và chủ đề công việc được cá nhân hóa cho mỗi cổng thông tin sản phẩm.

Phát huy hiệu quả của phần mềm dịch vụ trợ giúp

Nhận thông tin cần thiết

Tạo các biểu mẫu phiếu yêu cầu động và các trường phiếu yêu cầu tùy chỉnh để thu thập thêm thông tin liên quan và cung cấp thêm bối cảnh thông tin cho nhóm hỗ trợ của bạn.

Điều phối dịch vụ hỗ trợ của nhóm hỗ trợ

Xác định nhiều hệ thống giờ làm việc theo các múi giờ khác nhau cho các nhóm hỗ trợ để quản lý công tác trợ giúp theo kỳ vọng của khách hàng.

Đưa ra quyết định dựa trên thông tin

Sử dụng các tính năng báo cáo của Freshdesk để liên tục đạt được những nhận thức đúng đắn về hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên hỗ trợ cũng như các điểm nghẽn phổ biến.