Xếp mức độ ưu tiên cho các phiếu yêu cầu và kiểm tra trạng thái

Tự động xếp thứ tự ưu tiên cho các phiếu yêu cầu theo mức độ quan trọng của chúng và quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng tốt hơn bằng cách chuyển sang dịch vụ trợ giúp. Theo dõi các phiếu yêu cầu từ khi chúng được tạo ra cho đến khi xử lý chúng bằng cách sử dụng trạng thái của phiếu.

Quản lý nhiều hộp thư khác nhau từ một nơi

Đưa các cuộc trò chuyện khác từ nhiều địa chỉ email vào một dịch vụ trợ giúp duy nhất để giải quyết nhanh chóng hơn. Định tuyến phân phối các phiếu yêu cầu cho nhóm hỗ trợ được trang bị tốt nhất để xử lý chúng bằng tính năng phân công phiếu yêu cầu một cách thông minh.

Theo dõi và đo lường chất lượng hỗ trợ

Lập bác báo cáo để hình thành các nhận thức đúng đắn về những công việc đang thực hiện hiệu quả và những công việc có thể được hoàn thiện trong công tác hỗ trợ khách hàng. Lên lịch báo cáo thường xuyên để luôn được thông báo về hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên hỗ trợ.

Đặc quyền di chuyển đến một dịch vụ trợ giúp

Sắp xếp hợp lý  kỳ vọng của khách hàng và của nhân viên hỗ trợ

Tự động phân công các phiếu yêu cầu và theo dõi các Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) để quản lý các tiêu chuẩn dịch vụ áp dụng đối với toàn bộ nhóm hỗ trợ một cách dễ dàng.

Cảnh báo xung đột giữa các nhân viên hỗ trợ

Tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng bằng cách đảm bảo rằng các nhân viên hỗ trợ không gửi nhiều phản hồi hoặc phản hồi mâu thuẫn với nhau đối với một thắc mắc của khách hàng.

Luôn cập nhật thông tin cho khách hàng

Định cấu hình chức năng tự động phản hồi trong các thông báo qua email để cập nhật cho khách hàng khi bạn nhận được phiếu yêu cầu của họ.