Xác định các tình huống chậm trễ trong chu kỳ xử lý phiếu yêu cầu

Nắm bắt tình trạng xử lý các vấn đề của khách hàng theo thời hạn của đội ngũ nhân viên hỗ trợ cũng như đánh giá của khách hàng đối với các phản hồi của đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Phát hiện các tình huống đình trệ của dịch vụ trợ giúp bằng cách so sánh các thuộc tính và chỉ số khác nhau của các phiếu yêu cầu

Track  indiviual and the overall team work load

Quản lý khối lượng công việc của nhân viên và đội ngũ hỗ trợ

Quan sát các xu hướng và lưu lượng phiếu yêu cầu để nắm bắt khối lượng công việc mà đội ngũ nhân viên hỗ trợ phải giải quyết trong các ca làm việc khác nhau. Tối ưu hóa hiệu suất làm việc bằng cách đưa ra những quyết định tốt hơn về nhân sự và phân phối công việc.

Chuyển thẳng các câu hỏi quan trọng đến dịch vụ trợ giúp

Thâu đạt tất cả các báo cáo cần thiết chỉ bằng cách đặt câu hỏi cho dịch vụ trợ giúp. Sử dụng tính năng Các câu trả lời và yêu cầu dịch vụ trợ giúp tìm nạp các báo cáo cần thiết thay vì tìm cách tạo ra các báo cáo bằng cách thủ công.

Ask questions on reporting for quick answers

Đo lường cảm nhận của khách hàng

Phân tích cách khách hàng cảm nhận về dịch vụ trợ giúp của bạn bằng cách sử dụng các báo cáo chi tiết về các chỉ số liệu then chốt như xếp hạng Mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT) hoặc đánh giá các vi phạm Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) để đưa ra những quyết định dựa trên thông tin.

Track customer satisfaction

Phát huy tối đa hiệu quả của các báo cáo

Chọn những gì bạn thấy

Đi sâu vào các vấn đề cụ thể nhanh hơn bằng cách sắp xếp các dữ liệu bằng các loại bộ lọc khác nhau.

Lên lịch lập các báo cáo

Nhận các báo cáo quan trọng nhất được gửi thường xuyên vào hộp thư đến bằng cách sử dụng các báo cáo theo lịch trình.

Tạo kết quả phân tích của riêng bạn

Tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số phức tạp và xác định các khuôn mẫu sự kiện bằng cách xuất dữ liệu phiếu yêu cầu thô.