Tự động hóa các phần việc lặp đi lặp lại

Tiết kiệm thời gian bằng cách cài đặt các câu trả lời được xác định trước cho các câu hỏi phổ biến. Các phần việc thường lệ như thay đổi các thuộc tính phiếu yêu cầu, thêm thẻ và gửi hồi đáp về trạng thái có thể được thực hiện cùng một lúc.

Ưu tiên giải quyết các phiếu yêu cầu quan trọng nhất

Mức độ ưu tiên được tự động phân cho các phiếu yêu cầu trong dịch vụ trợ giúp dựa trên nguồn đầu vào, chủ đề hoặc đối tượng khách hàng đã được xác định từ trước, tự động gửi lời nhắc nhở nhân viên hỗ trợ trước khi xảy ra tình huống vi phạm các Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA).

Cho phép cộng tác để giải quyết nhanh hơn

Trò chuyện với các đồng nghiệp trên phiếu yêu cầu trong dịch vụ trợ giúp thông qua tính năng  Hội ý nhóm để tìm giải pháp tốt nhất cho các thắc mắc của khách hàng mà không bị mất bối cảnh thông tin bối cảnh hoặc phân tán nội dung của cuộc trò chuyện trên nhiều ứng dụng khác nhau.

Hiệu suất làm việc chuẩn và xác định mục tiêu

Đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên hỗ trợ và xác định những chỗ cần cải thiện để họ có thể đáp ứng các chỉ tiêu về hiệu suất làm việc bằng cách sử dụng các bản báo cáo và bảng điều khiển.

Hợp lý hóa các nỗ lực và tránh làm việc chồng chéo

Freshdesk phát hiện và hiển thị những tình huống xung đột cách giải quyết giữa các nhân viên hỗ trợ ngay trên một phiếu yêu cầu, qua đó giúp họ nhận biết và không tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ đang được đồng nghiệp giải quyết.

Tạo điều kiện thuận lợi để tập trung và hỗ trợ một cách hiệu quả

Tự động hóa các quy trình công việc

Sử dụng tính năng Tự động hóa theo Kịch bản để thực hiện nhiều hành động khác nhau trên các phiếu yêu cầu chỉ với một lần nhấp chuột.

Thông báo thông minh

Xem tính năng các thông báo dành cho tất cả các hoạt động hỗ trợ có liên quan trong dịch vụ trợ giúp.

Tra cứu hiệu quả

Tra cứu trong dịch vụ trợ giúp của bạn và lọc ra các kết quả dựa theo các yếu tố: nhân viên hỗ trợ, nhóm hỗ trợ, trạng thái hoặc mức độ ưu tiên.

Tưởng thưởng các nhân viên hỗ trợ giỏi nhất

Cái đặt các cơ chế tính điểm, tìm kiếm và bảng xếp hạng để game hóa công tác hỗ trợ khách hàng

Tự động cập nhật và đổi mới

Đọc các phiên bản cập nhật của phiếu yêu cầu và nhận các cảnh báo về những thay đổi trước khi gửi trả lời cho khách hàng.

Chế độ xem phiếu yêu cầu tùy chỉnh

Lưu các chế độ xem yêu cầu tùy chỉnh để hình dung rõ ràng về các phiếu yêu cầu cần được giải quyết.