Nâng cao hiệu quả làm việc bằng cách sử dụng hộp thư đến chung của nhóm

Minh bạch quy trình trợ giúp của bạn bằng cách chuyển các yêu cầu hỗ trợ qua email thành các phiếu yêu cầu gửi đến dịch vụ trợ giúp, tự động xếp mức độ ưu tiên và phân công các phiếu cho nhân viên hỗ trợ phù hợp.

Tìm giải pháp tốt nhất khi làm việc theo nhóm

Thảo luận và chia sẻ quyền sở hữu phiếu yêu cầu với các đồng nghiệp và chuyên gia trong cơ sở kinh doanh để tìm giải pháp tốt nhất cho các vấn đề của khách hàng.

Sắp xếp hợp lý các câu trả lời và tối ưu hóa công sức bỏ ra

Tối ưu hóa công sức của nhân viên hỗ trợ, đồng thời tránh gửi nhiều câu trả lời chồng chéo cho khách hàng, bằng cách để dịch vụ trợ giúp thông báo cho nhân viên hỗ trợ về việc một phiếu yêu cầu cụ thể nào đó đã được giải quyết hay chưa thông qua tính năng Phát hiện xung đột giữa các nhân viên hỗ trợ.

Nâng cao năng lực thông qua các tính năng tích hợp ứng dụng

Trang bị cho các nhân viên hỗ trợ nhiều công cụ hơn để cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời thông qua tính năng tích hợp với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), giải pháp thanh toán, phần mềm theo dõi lỗi hoặc bất kỳ công cụ nào khác đang được đội ngũ nhân viên hỗ trợ sử dụng.

Phát huy tối đa hiệu quả làm việc

Bộ lọc nội dung phù hợp

Tạo chế độ xem cá nhân để nhanh chóng truy cập các phiếu yêu cầu được phân công cho bạn hoặc đang cần thông tin đầu vào của bạn.

Tự động hóa các phần việc lặp lại

Lưu các câu trả lời soạn sẵn cho các câu hỏi phổ biến để chèn vào câu trả lời dành cho khách hàng chỉ với một lần nhấp chuột.

Nhóm các phiếu yêu cầu bằng thẻ

Gắn thẻ cho các phiếu yêu cầu để thêm một lớp phân loại khác, giúp cho việc phân tích các xu hướng hỗ trợ dễ dàng hơn.