Tiết kiệm thời gian trong công việc xếp mức độ ưu tiên và phân công phiếu yêu cầu

Cài đặt tự động xếp mức độ ưu tiên cho các phiếu yêu cầu dựa trên tầm quan trọng của chúng, đồng thời tự động phân công phiếu yêu cầu cho các nhân viên hỗ trợ dựa trên chuyên môn của họ để nâng cao trách nhiệm giải trình.

save time on prioritization and assignment 2x save time on prioritization and assignment 2x

Cài đặt và giải quyết theo kỳ vọng của khách hàng

Chuẩn hóa dịch vụ trong nhóm hỗ trợ của bạn bằng các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA). Quản lý việc đệ trình, hỗ trợ ưu tiên hoặc bất kỳ quy trình hỗ trợ tùy chỉnh nào bằng cách tạo ra các SLA tùy chỉnh.

set and deliver on customer expectations 2x set and deliver on customer expectations 2x

Sử dụng một nền tảng cho tất cả các cuộc trò chuyện

Quản lý các hoạt động tương tác với khách hàng qua các kênh như email, điện thoại, trò chuyện trực tiếp và trên mạng xã hội như Facebook và Twitter, tất cả đều quy về một nơi duy nhất.

use one platform for all your conversations 2x use one platform for all your conversations 2x

Một hệ thống lập phiếu yêu cầu trực tuyến để chuyển đổi dịch vụ trợ giúp

Theo dõi và đo lường dịch vụ trợ giúp 

Tạo hoặc lên lịch báo cáo để giúp bạn phát hiện các điểm nghẽn, nhận biết hiệu suất làm việc của nhân viên, theo dõi sự hài lòng của khách hàng, quan sát các tiêu chuẩn dịch vụ và còn hơn thế nữa.

Thống nhất cách truy cập thông tin

Hiển thị thông tin theo bối cảnh cho các nhân viên hỗ trợ trên phiếu yêu cầu bằng cách tích hợp tất cả các công cụ đang sử dụng như hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hoặc công cụ tiếp thị thông qua Freshdesk.

Hợp lý hóa công việc với chế độ xem phiếu yêu cầu

Xếp thứ tự ưu tiên cho công việc một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các bộ lọc để sắp xếp vấn đề theo mức độ quan trọng, hoặc theo bất kỳ thuộc tính phiếu yêu cầu nào có liên quan, và lưu các chế độ xem phiếu yêu cầu để sử dụng trong tương lai.