Phần mềm dịch vụ trợ giúp phục vụ cho mọi nhu cầu hỗ trợ

Bắt đầu dùng thử miễn phí 21 ngày.

Địa điểm trung tâm dữ liệu của bạn là .

Thay đổi

Bằng cách nhấp vào "ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Phần mềm dịch vụ trợ giúp phục vụ cho mọi nhu cầu hỗ trợ

Lập phiếu yêu cầu hiệu quả nhất

Tự động chuyển đổi tất cả email của khách hàng thành các phiếu yêu cầu và không bao giờ bỏ lỡ cuộc trò chuyện nào khác từ họ.

Lập báo cáo trực quan

Sử dụng các báo cáo tích hợp sẵn của Freshdesk để theo dõi hiệu suất làm việc của nhóm hỗ trợ, mức độ hài lòng của khách hàng và xác định các điểm nghẽn lớn nhất.

Tính năng tự động hóa mạnh mẽ

Cải thiện năng suất làm việc bằng cách tự động hóa các phần việc lặp đi lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào các vấn đề của khách hàng.

Các tính năng mà công việc kinh doanh của bạn không thể thiếu

LẬP PHIẾU YÊU CẦU HIỆU QUẢ NHẤT

Tự động phân công các phiếu yêu cầu đến cho nhóm hỗ trợ phù hợp

LẬP BÁO CÁO TRỰC QUAN

Biết chính xác về hiệu suất làm việc của nhóm hỗ trợ của bạn chỉ trong nháy mắt

TỰ ĐỘNG HÓA MẠNH MẼ

Tạo nhiều quy tắc cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra để giảm khối lượng công việc thủ công.

Vì sao khách hàng yêu thích chúng tôi ?

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ