Nhiều tiện ích, một hệ thống dịch vụ trợ giúp

Dùng thử Freshdesk miễn phí trong vòng 21 ngày

Địa điểm trung tâm dữ liệu của bạn là .

Thay đổi

Bằng cách nhấp vào "ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ", bạn mặc nhiên đồng ý chấp nhận các điều khoản của chúng tôi và thừa nhận rằng bạn đã đọc qua thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Nhiều tiện ích, một hệ thống dịch vụ trợ giúp

Chuyển từ hộp thư đến email

Phân loại, xếp thứ tự ưu tiên và giải quyết các vấn đề của khách hàng, bao gồm tất cả những điều đó trong một hộp thư chung duy nhất - đó là điều email không làm được.

Chuyển đổi email thành các phiếu yêu cầu

Không bao giờ bỏ lỡ cuộc trò chuyện của khách hàng bằng cách tự động chuyển đổi tất cả các email đến thành các phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Hỗ trợ từ mọi nơi

Khi dịch vụ trợ giúp của bạn sử dụng công nghệ đám mây, bạn có thể hỗ trợ khách hàng ngay cả khi bạn không có mặt tại bàn làm việc.

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

Được hơn 150.000 khách hàng tin cậy

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ