Tìm hiểu lý do vì sao mọi người chọn Freshdesk thay vì dịch vụ bán hàng Salesforce dựa trên công nghệ đám mây

TIÊU CHÍ
Freshdesk dew
Xếp hạng G2 Crowd
4.5
4.5
4.1
4.1
Đáp ứng yêu cầu
8.7
8.5
Dễ sử dụng
9.1
7.6
Dễ cài đặt
9.0
7.0
Dễ quản lý
9.0
7.6
Chất lượng hỗ trợ
8.8
7.6
Dễ phối hợp làm việc
8.8
8.2
Hướng phát triển sản phẩm (% tích cực)
9.3
8.2

© 2017 G2 Crowd, Inc. Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép hoặc phân phối dưới mọi hình thức bất kỳ phần nào của ấn phẩm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của G2 Crowd. Mặc dù thông tin trong báo cáo này lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, G2 Crowd từ chối mọi bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ hoặc toàn vẹn của những thông tin ấy và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi, thiếu sót hoặc bất cập về những thông tin ấy.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Những lý do khác để chọn Freshdesk

Năng suất nhân viên hỗ trợ

Nhân viên hỗ trợ hạnh phúc nghĩa là khách hàng hạnh phúc. Bằng cách sử dụng Freshdesk Arcade, bạn có thể đảm bảo cácnhân viên hỗ trợ luôn hoạt động hiệu quả.

Cộng tác

Làm việc cùng nhau, với đúng người để giúp bạn giải quyết các phiếu yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tự phục vụ

Tạo trải nghiệm tự phục vụ cho khách hàng với kho kiến thức và các diễn đàn được sử dụng để hỗ trợ cho thương hiệu của bạn.

Hơn 150.000 khách hàng hài lòng