Lý do vì sao mọi người chọn Freshdesk thay vì Zoho Desk

TIÊU CHÍ
Freshdesk dew
Xếp hạng G2 Crowd
4.5
4.5
4.3
4.3
Đáp ứng yêu cầu
8.7
8.5
Dễ sử dụng
9.1
8.6
Dễ cài đặt
8.9
8.6
Dễ quản lý
9.0
8.7
Chất lượng hỗ trợ
8.8
8.0
Dễ phối hợp làm việc
8.8
8.5
Hướng phát triển sản phẩm (% tích cực)
9.3
8.4

© 2017 G2 Crowd, Inc. Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép hoặc phân phối dưới mọi hình thức bất kỳ phần nào của ấn phẩm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của G2 Crowd. Mặc dù thông tin trong báo cáo này lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, G2 Crowd từ chối mọi bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ hoặc toàn vẹn của những thông tin ấy và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi, thiếu sót hoặc bất cập về những thông tin ấy.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Những lý do khác để chọn Freshdesk

Lập báo cáo

Thâu đạt những nhận thức rút ra từ các chỉ số hiệu suất làm việc của dịch vụ trợ giúp và xác định các điểm nghẽn lớn nhất trong quy trình hỗ trợ.

Cộng tác

Làm việc cùng nhau, với đúng người để giúp bạn giải quyết phiếu yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tích hợp

Chức năng tích hợp dễ dàng và mạnh mẽ, giúp cho các nhân viên hỗ trợ làm việc dễ dàng hơn. Không cần chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ hoặc màn hình nữa.

Hơn 150.000 khách hàng hài lòng