Luôn nắm bắt được khi mọi thứ xảy ra

Với ứng dụng Freshdesk, các nhân viên hỗ trợ có thể nhận được nội dung cập nhật về phiếu yêu cầu có mức ưu tiên cao – đưa ra thông báo về các phiếu yêu cầu mới, phiếu yêu cầu mới được phân công hoặc các phản hồi của khách hàng.

Phản hồi bằng vài lần nhấp chuột

Phản hồi nhanh chóng các phiếu yêu cầu ngay cả khi bạn không ở bàn làm việc nhờ khả năng chèn tệp đính kèm, các câu trả lời soạn sẵn hoặc các bài viết giải pháp một cách dễ dàng.

Quản lý các thuộc tính của phiếu yêu cầu

Không cần chờ đợi để thay đổi các thuộc tính phiếu yêu cầu nữa – đội ngũ nhân viên hỗ trợ có thể đóng phiếu yêu cầu, phản ứng theo kịch bản, hợp nhất các phiếu yêu cầu và thực hiện nhiều điều khác thông qua ứng dụng di động của chúng tôi.

Cộng tác với người khác

Nếu cần nhờ người khác nhập dữ liệu vào phiếu yêu cầu, các nhân viên hỗ trợ có thể sử dụng ứng dụng này để bổ sung các ghi chú riêng và chuyển tiếp phiếu yêu cầu cho các thành viên khác trong nhóm hoặc gửi cho các bên thứ ba.

Hỗ trợ khách hàng qua thiết bị di động

Bảng điều khiển di động

Xem các phiếu yêu cầu đang chờ xử lý, quá hạn hoặc chưa được phân công trên một bảng điều khiển duy nhất và sử dụng các bộ lọc để tùy chỉnh loại phiếu yêu cầu mà bạn đang xem.

Chia sẻ phiếu yêu cầu ngay lập tức

Chia sẻ phiếu yêu cầu cho các công cụ khác như Trello, Asana hoặc Hangouts ngay từ điện thoại của bạn bằng cách sử dụng các tùy chọn có sẵn trong trình đơn phiếu yêu cầu.

Cảnh báo xung đột giữa các nhân viên hỗ trợ

Tránh xung đột và đưa ra các trả lời chồng chéo thông qua việc nhận cảnh báo khi có người khác đang làm việc trên cùng một phiếu yêu cầu như bạn.

Truy cập thông tin khách hàng

Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin về khách hàng - bao gồm vị trí, số điện thoại và ghi chú - để có bối cảnh thông tin tốt hơn khi giải quyết các phiếu yêu cầu.

Theo dõi thời gian

Ghi lại các mục nhập thời gian, truy cập bảng chấm công, đánh dấu số giờ có thể tính hóa đơn và theo dõi công việc bạn làm từ điện thoại.

Năng suất làm việc trên thiết bị di động

Tra cứu qua giọng nói, sử dụng các phím tắt ứng dụng, nhanh chóng truy cập các phiếu yêu cầu đã xem gần đây và thực hiện nhiều điều khác để duy trì năng suất và hiệu quả làm việc.