Tất cả các tính năng Hỗ trợ đa kênh

VẤN ĐỀ GẮN LIỀN VỚI VIỆC SỰ DỤNG NHIỀU CÔNG CỤ KHÁC NHAU

Việc các quy trình hỗ trợ và dữ liệu khách hàng bị phân tán trên nhiều công cụ khác nhau sẽ làm ảnh hưởng đến dịch vụ hỗ trợ của bạn. Bạn không chỉ mất nhiều thời gian và công sức để duy trì nhiều công cụ mà còn mất rất nhiều thời gian để đào tạo nhân viên hỗ trợ về cách sử dụng chúng.

Freshdesk thống nhất tất cả thông tin cho bạn

Với dịch vụ trợ giúp đa kênh Freshdesk, các nhân viên hỗ trợ có thể trả lời email, trả lời cuộc gọi và trò chuyện với khách hàng ngay trong quá trình cung cấp dịch vụ trợ giúp. Ở mọi thời điểm, bạn có thể truy cập các hoạt động tương tác với bất kỳ khách hàng nào trong quá khứ trên bất kỳ kênh nào từ cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất. Nhân viên hỗ trợ cũng có thể tiếp tục làm việc và theo dõi các cuộc trò chuyện với khách hàng bằng cách chuyển đổi chúng thành các phiếu yêu cầu của dịch vụ trợ giúp.

Hỗ trợ qua email

Chuyển đổi mọi email hỗ trợ thành phiếu yêu cầu có thể theo dõi được bằng dịch vụ trợ giúp để bạn có thể quản lý và giải quyết chúng. Bạn có thể bổ sung thêm và quản lý nhiều email hỗ trợ khác nhau. Không giống như hộp thư đến của email, mọi email ở đây sẽ được phân loại, xếp mức độ ưu tiên và phân công cho các nhân viên hỗ trợ một cách cụ thể. Bạn cũng có thể cài đặt thời hạn giải quyết cho mỗi phiếu yêu cầu bằng cách sử dụng chức năng Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA).

Hỗ trợ qua điện thoại

Thiết lập một trung tâm cuộc gọi có đầy đủ chức năng dựa trên công nghệ đám mây được tích hợp chặt chẽ với dịch vụ trợ giúp bằng cách sử dụng kênh điện thoại do Freshcaller vận hành. Bạn có thể chuyển hoặc mua số điện thoại hỗ trợ ở bất cứ nơi đâu trên phạm vi toàn cầu và trả lời các cuộc gọi ngay trong dịch vụ trợ giúp. Nhân viên hỗ trợ có thể ghi lại các cuộc gọi, đính kèm chúng vào các phiếu yêu cầu và dễ dàng truy cập dữ liệu theo bối cảnh, ví dụ như các cuộc trò chuyện gần đây với khách hàng

Hỗ trợ qua hoạt động trò chuyện

Sử dụng trình nhắn tin Freshchat bên trong Freshdesk để thu hút khách hàng trên trang web, trên các ứng dụng tích hợp sẵn hoặc trên nền tảng di động. trả lời các cuộc trò chuyện do khách hàng khởi xướng hoặc các phản hồi đối với chiến dịch quảng bá chủ động do bạn thiết lập. Sử dụng trình nhắn tin để phân công một nhóm hay nhân viên hỗ trợ cụ thể tiếp nhận các cuộc trò chuyện, nhận tất cả bối cảnh thông tin về khách hàng và chuyển đổi các cuộc trò chuyện đã giải quyết thành các phiếu yêu cầu.

Hỗ trợ trên trang web

Giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận với bạn bằng cách thêm một biểu mẫu phiếu yêu cầu vào dịch vụ trợ giúp của bạn. Kết nối biểu mẫu ấy với kho kiến ​​thức để khách hàng có thể xem các bài viết có liên quan khi họ đang nhập dữ liệu vào biểu mẫu phiếu yêu cầu và nhận được câu trả lời nhanh chóng mà không cần chờ nhân viên hỗ trợ. Bạn có thể bổ sung tab hỗ trợ này trong ứng dụng trang web của mình và ở bất kỳ nơi nào khác mà khách hàng có thể cần liên hệ với bạn.

Hỗ trợ trên Facebook

Tích hợp trang Facebook của công ty bạn với dịch vụ trợ giúp để các nhân viên hỗ trợ có thể đăng nhập và hỗ trợ khi khách hàng đăng nội dung yêu cầu trợ giúp trên Facebook của bạn. Bạn có thể cài đặt các thời hạn trả lời và giải quyết ngắn hơn cho phiếu yêu cầu trên Facebook thông qua chức năng Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA). Các cuộc trò chuyện với khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng từ Facebook cũng sẽ được hiển thị trong dịch vụ trợ giúp để các nhân viên hỗ trợ có bối cảnh thông tin hoàn chỉnh khi đưa ra câu trả lời.

Hỗ trợ trên Twitter

Tích hợp công cụ xử lý nội dung Twitter của công ty bạn với dịch vụ trợ giúp để các bài tweet quan trọng được chuyển đổi thành các phiếu yêu cầu và được xử lý ngay lập tức. Thiết lập các quy tắc tự động hóa để giám sát tất cả các bài tweet được cho là có liên quan đến nhóm hỗ trợ. Giám sát các luồng nội dung trên Twitter và thu hút người dùng ngay từ dịch vụ trợ giúp.