Hỗ trợ khách truy cập. Hướng dẫn người dùng mới. Lưu giữ khách hàng

Cung cấp cho khách hàng và nhân viên hỗ trợ trải nghiệm dịch vụ theo cách nhắn tin hiện đại mà họ đã quen dùng. Kích hoạt các tin nhắn chủ động dựa trên hành vi của khách truy cập, gửi phản hồi trong thời gian thực và nhận tất cả bối cảnh thông tin để cung cấp dịch vụ hỗ trợ tốt hơn

Một công cụ nhắn tin ngay bên trong dịch vụ trợ giúp của bạn

Phân công các cuộc trò chuyện với khách hành cho các nhóm hay nhân viên hỗ trợ. Trả lời khách hàng bằng lời nói, biểu tượng cảm xúc hoặc hình ảnh. Tất cả điều này đều xuất phát từ công cụ nhắn tin bên trong Freshdesk.

Thu thập tất cả bối cảnh thông tin để hỗ trợ tốt hơn

Thu thập tất cả các bối cảnh thông tin như đường dẫn trang web, hồ sơ người dùng và thông tin về phiếu yêu cầu để thực hiện các cuộc trò chuyện với khách hàng dựa trên dữ liệu một cách tự tin.

Chuyển đổi các cuộc trò chuyện thành phiếu yêu cầu

Xử lý các cuộc trò chuyện với khách hàng và chuyển đổi chúng thành một phiếu yêu cầu mới hoặc đính kèm chúng vào các phiếu yêu cầu hiện có.

Hỗ trợ qua công cụ trò chuyện trực tiếp được vận hành bởi phần mềm Freshchat

Định tuyến các tin nhắn một cách thông minh

Định tuyến các tin nhắn đến các nhân viên trong nhóm hỗ trợ dựa trên số lượng tiếp nhận các cuộc trò chuyện hiện tại hoặc trình độ kỹ năng của họ, ví dụ như trình độ của người mới nhận việc, đã quen việc hoặc chuyên gia.

Đọc thêm

Đo lường theo thời gian thực

Nhận một bản tóm tắt trực quan và theo thời gian thực về hoạt động của dịch vụ trợ giúp và hiệu suất làm việc của các nhân viên nhóm trong nhóm hỗ trợ. Đo lường các xu hướng trò chuyện, các chỉ số về năng suất làm việc hoặc đi sâu vào khối lượng công việc nào của bất kỳ nhân viên nào trong nhóm.

Đọc thêm

Công cụ nhắn tin web hiện đại

Cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của bạn theo hướng hiện đại hóa, có khả năng hoạt động liên tục và để lại ấn tượng đáng nhớ. Giúp khách hàng và nhân viên hỗ trợ của bạn trải nghiệm dịch vụ thông qua cách nhắn tin đã trở thành phổ biến ở mọi nơi cùng với các chức năng lịch sử trò chuyện không giới hạn, hỗ trợ đa phương tiện và đính kèm hình ảnh đại diện.

Đọc thêm